20,00 лв.

Византия. Културно-политически очерци

Предлагано от:
Изберете опция:
Византия. Културно-политически очерци – Отпечатване в книжен формат
20,00 лв.

Спечелете до 1 740 Точки.

Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Отлично
Страници: 454
ISBN: 954-416-085-Х
Инвентарен № 26669 Категории: , Тематики: , , Издателство:

Монографията обхваща 10 глави, групирани около четири по-съществени проблема.

  • Първата група третира един принципно познат проблем – християнството като феномен на византийската цивилизация.
  • Втората група третира проблеми от гражданската история от епохата на ранновизантийския период /ІV – първата половина н VІІ в./.
  • Третата група проблеми обхаща периметъра на византийската политическа теория като съвкупност от идеи и становища, формирани в конкретно време и обстановка, обслужващи върховните интереси на византийската общност и в частност властта на василевса.
  • Последната, четвърта група насочва вниманието към широкообхватните и отдавна дискусионни проблеми на византийската култура.

Книгата има две издания.

Каталог