Цена
14 лв.14 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
корица
Kнигата "Ръководство по православна психотерапия: отвъд науката, богословието и духовната практика във възможните им клинични приложения" предлага задълбочените възгледи за психотерапията на високо ерудиран православен архиерей. Същевременно той е и професионален университетски психолог с продължителен преподавателски стаж. Изложението насочва вниманието на читателите към правилното разбиране и прилагане на светската психотерапия за клинични нужди, както и към уникалната специфика и възможности на православната, духовна психотерапия, която е същност на цялостния оздравителен процес на личността. Разглеждат се общото и различното между двата вида психотерапия исторически, концептуално и в прагматичен план, обсъждат се възможностите за взаимното им влияние и прилагане. Книгата би ползвала преди всичко психолози, психиатри, богослови, но и всички които имат интереси и търсения в областта на психотерапията.

Отпечатване в книжен формат

14,00 лв.
Зареждане...
Цена
14 лв.14 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства