6,25 лв.

За проповедта

Предлагано от:

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 544 Точки!

Издание: г.
Страници: 208
ISBN: 954-8969-58-0
Инвентарен № 11907 Категории: , , Тематика: Издателство:

Съдържание

 • “Да проповядвам благоприятната Господня година” (Лук. 4:19)… “В името на Отца и Сипа и Света го Духа … Амин.” (Мат. 28:19-20)
 • За поучението
 • За видовете проповед
 • За лицата
 • За правото па жените
 • За съдържанието
 • За времетраенето
 • За мястото в църквата
 • За часовете в които се проповядва
 • За реда на проповядване
 • За физическото положение на проповядващите
 • За поведението на слушателите
 • За социалната проповед
 • За обръщението
 • За правилата
 • За възпитателното въздействие
 • За изкуството па публичната реч
 • “Ако някой има уши да слуша, нека слуша” (Марк. 7:16)
 • За езика и чистотата на израза
 • За българската традиция
 • “И ако някой чуе думите ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя света, а да спася света.” (Йоан. 12:47)

Каталог