15,00 лв.

Увод в православното християнство

За политолози, историци и социолози

Съставителство и редакция: Светослав Риболов

Основни теми на сборника: битието на Църквата, постцърковната епоха, Църквата и националните идентичности, православие и политика, православие и права на човека, православната църква в Османската империя, междухристиянски диалог, религия и насилие и др.

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 1 305 Точки!

Издание: г.
Корици: Меки
Страници: 260
ISBN: 978-619-7368-07-9

Сборникът “Увод в православното християнство” под състовителството и научната редакция на доц. д-р Светослав Риболов е предназначен най-вече “за политолози, историци и социолози”, както се посочва и в подзаглавието, но с оглед на разглежданите теми, занимаващи се с редица съвременни измерения на православието, представлява интерес за широк кръг читатели, интересуващи се от битието на Църквата, постцърковната епоха, Църквата и националните идентичности, православие и политика, православие и права на човека, православната църква в Османската империя, междухристиянския диалог, религия и насилие и др.

Каталог