9,00 лв.

Увод в културата на безопасност и защита при бедствия

Предлагано от:

за екскурзоводи в туризма

Книгата е със свободен достъп за четене.

Изберете опция:
Увод в културата на безопасност и защита при бедствия – Книжно копие
9,00 лв.

Спечелете до 783 Точки.

Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Ново
Страници: 158
ISBN: 978-619-7559-18-7
  • В монографичното изследване са очертани теоретико-концептуалните основи на учебната дисциплина „Култура на безопасност и защита при бедствия“.
  • Изведен и обоснован е теоретичен модел на обучение, в който са интегрирани в единство три самостоятелни компонента: „Защита на населението при бедствия и аварии“, „Оказване на първа долекарска помощ“ и „Оказване на първа допсихологическа помощ“.
  • Разгледани са някои основни въпроси, акценти и профилиращи знания, свързани с професионалната подготовка и компетентност на студентите-бъдещи екскурзоводи, за адекватни реакции и адаптивност в първите минути на екстремалната ситуация.
  • Книгата е резултат от обобщения теоретико-емпиричен опит на автора по изследваните проблеми. Трудът е предназначен за университетски преподаватели, докторанти, студенти и всички, които работят в професионалните области на туризма.
Увод в културата на безопасност и защита при бедствия
За екскурзоводи в туризма

Каталог