Протойерей Захарий Дечев

Захарий Дечев

Протойерей д-р Захарий (Жеко) Дечев е водещ специалист по християнска катехетика, педагог и изследовател в областта на педагогиката, методиката на обучението по религия, краезнанието, поклонничеството и  туризма. Доцент по туризъм в Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Учи в Богословския факултет в София (1990-1995).

В периода 1997-2000 г. о. Захарий преподава религия в няколко училища в Бургас. През 2000 г. специализира православна християнска социална педагогика и енорийска катехетика в Православния християнски хуманитарен университет “Свети Тихон” в Москва.

От 2001 г. е член, а от 2008 г. – ръководител на Бургаско краеведско дружество и редактор на периодични издания. През 2006 г. защитава докторска дисертация по педагогика в СУ. От 2007 г. изнася лекции Софийския, Пловдивския и Шуменския университети.

В периода 2010-2011 г. е Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а след това – общински експерт по младежта и културата в Бургас. Захарий Дечев е автор на множество публикации,  водещ член на работни групи по разработване на учебни програми и учебници по религия.

От този автор:

Каталог