Обезценява ли християнството тукашния свят и живот?

Предлагано от:

Това съдържание е достъпно след заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

Също може да ви хареса…

Издание: г.
Страници: 49
ISBN: N/A
Инвентарен № 18623 Категории: , , Тематики: , Издателство:

В опит да опровергае някои етически критици и отрицатели на християнската вяра, авторът разглежда религията като взимоотношение между тукашния и отвъдния свят. Разисква противоречието между религията и твърдението на Н. Хартман за насочеността на етиката само към този свят. Обръща внимание на вечния живот и отношението на последния към земния живот, погледнати през призмата на християнството и др.

  • В Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, Том IV (XXX), 2, 1954-1955

Това съдържание е достъпно след закупуване на абонаментен достъп.

Panchovsky_Christianstvo-sadarzhanie

Също може да ви хареса…

Каталог