Цена
Цена - slider
2 лв.70 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София,  1966-1967

Онлайн достъп

Свободен достъп

Авторът на "Проповедта и дейността на Господния предтеча св. Йоан Кръстител" архим. Сергий Язаджиев подробно разглежда подготвителния характер на Йоановата дейност, осъществена чрез неговата покайна проповед и чрез извършваното от него покайно кръщение. В студията:
 1. Излизането на св. Йоан Кръстител на обществена дейност. Покайната му проповед и кръщаването на народа от него за покаяние
 2. Изобличителната реч на св. Йоан Кръстител към фарисеите и садукеите
 3. Речта на св. Йоан Кръстител към народа, митарите и войниците
 4. Първо свидетелство на св. Йоан Кръстител за Господ Иисус Христос.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,00 лв.9,20 лв.
Статията разглежда личността на пророк Михей и дава сведения за времето на неговата дейност, разглежда религозно-нравствените идеи и представи на пророка, погледнати според съдържанието в книгата му и анализира предсказанията му за бъдещите месиански времена. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V(XXXI), 6, 1955-1956

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XXII (XLVIII), 3, 1972-1973  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Студията "Основаване на Българската църква - 870 г." прави подробен анализ на събитията и факторите, предпоставили приемането на християнството в България и създаването и утвърждаването на Българската православна църква  като самостоятелен институт в страната. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XIX(XLV), , 1969-1910    

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,70 лв.
Християнството в България
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V (XXXI), 5, 1955-1956  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XVIII (XLIV), 1, 1968-1969

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Православно-християнската вяра и Българската народна църква като фактори за запазването на българския народ, за формирането на националното му съзнание и за културното му развитие през време на петвековното османско робство В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XX (XLI), 1970-1971  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,20 лв.
Сборник с произведения, посветени на светите братя Кирил и Методий и на тяхното епохално дело.
 • Посвещава се на 1100-годишнината от блаженото представление на свети Методий Славянобългарски.

Книжно копие

12,00 лв.
Interpretazione liturgica PREFAZIONE La necessità dello studio delle fonti liturgiche e l`interpretazione scientifica di esse nella prassi liturgica odierna della Chiesa chiede una nuova metodologia della ricerca, attraverso la quale si possa tornare verso la prassi liturgica della Chiesa antica e confrontarla, nel modo migliore, con la vita ecclesiastica quotidiana. Questo si può realizzare attraverso lo studio della musica ecclesiastica nel contesto della fede ortodossa come viene testimoniato dal testo del libro "La Musica bizantina - immagine della fede" Interpretazione liturgica. Nella sua ricerca il diacono dott. Ivan Ivanov esprime il collegamento tra la confessione del Credo cristiano e la storia, lo sviluppo e l`interpretazione della musica ecclesiastica bizantina e bulgaro-slava nella prassi liturgica della Chiesa ortodossa. Per approfondire lo studio, l`autore di questo libro di grande qualità teologica, si ferma sulla testimonianza dei diversi codici e manoscritti liturgici, musicali ed innografici, conservati nelle biblioteche in Europa. Attraverso l`analisi di diverse problematiche, sulla base di tradizioni scritte e orali, ad oggi pervenute, l`autore diacono Ivanov, ferma la sua attenzione scientifica sia sull`influsso del Credo ortodosso che sulla dottrina dei santi padri intorno alla musica bizantina, strettamente correlati alla fede e alla tradizione liturgica della Chiesa, sia sull`influenza della dottrina dell`esicasmo come viene testimoniato dalla prassi liturgica musicale del XIV e XV secolo, del cosiddetto canto calofonico o angelico, delle opere dei santi padri-cantori e maestri di musica della Chiesa bizantina come san Giovanni Cucuzèli, chiamato Angelofono ecc. L`autore di questo libro approfondisce la sua ricerca scientifica sull`influenza della musica bizantina nello sviluppo della musica slava dei Balcani. Viene espressa l`ipotesi secondo la quale il problema della musica ecclesiastica slava si mostra come una conseguenza dalla tradizione liturgica dei popoli slavi e della nuova lingua liturgica inserita attraverso l`opera evangelica dei santi fratelli Cirillo e Metodio. Questa testimonianza esprime la necessità di ritrovare il tesoro teologico della Chiesa - la fede in Gesù Ctristo nostro Salvatore - e di trasformare il credente cristiano in un`icona viva come un`immagine di Dio.

Отстъпка

Книжно копие

22,75 лв.
Исторически доказателства
Годишник на духовната академия "Св. Климент Охридски", Том I (XXVII), 1950-1951, Адвентизъм, ч.2 Трудът прилага исторически доказателства, цитати от Библията, с които опровергава основни идеологии и вярвания в движението на адвентистите.  

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,20 лв.
Библейска археология
Въз основа на резултатите от археологическите проучвания и открития, настоящият пълен курс по "Библейска археология" има за цел да даде основни и точни познания и да опише живота в Близкия Изток в библейско време в цялото му многообразие и специфика. В съкратена форма се отдава дължимото внимание на полевата и лабораторна археологическа работа. Библейския текст включен в книгата е взет от синодалния превод на Библията от 1925 г. Термините от библейския еврейски текст и други древни извори се дават с транскрипция на латиница.
 • Проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров е дългогодишен преподавател по дисциплината "Библейска археология" в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

30,00 лв.
Библия, сиреч книгите на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет.
 • Синодално издателство, 1991 г.

Онлайн достъп

Свободен достъп

Предлаганият труд включва множество теми. Той е превод от антологията на светоотеческата мисъл "Съкровищница на духовната мъдрост" (издание на Московската духовна академия) в 10 тома. Антологията е съставена от творенията на 64-ма свети отци и 30 патерика от ІІ до ХІХ век, подбрани по тематични раздели в азбучен ред. Книгата е събрала в едно мисли за духовното изживяване, за истинските блага, за силата на Божията благодат и радостта от благочестието, за ползата от търпението при болести, указания за духовна бран и надеждата за онова, което „човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат” (1 Кор. 2:9).

Книжно копие

18,00 лв.
агиология
Книгата "Благословено е войнството на небесния Цар" на свещеник Николай Ненароков, в превод от иконом Павел Гърбов, разглежда темата за мъченичеството в Христовата Църква. Тя е написана на достъпен за християните език и е достатъчно изчерпателна, за да добием най-важните познания за естеството на мъченическия подвиг, неговото основание и важна роля в живота на Църквата. Авторът последователно се спира на мъченичеството в старозаветно време, а след това и в новозаветната Христова църква. Той илюстрира богато повествованието с примери от житията на светиите - както от най-ивестните, така и от по-малко познати. Всяко описание е живо, въздействащо и поучително... Превеждайки ни през Свещената и Църковната история, авторът ни довежда накрая до примери от наше време и доказва вечната актуалност на мъченичеството. Погледът се отправя и към края на времената, когато, според предсказаното от светите отци, Православната църква ще се прослави и украси с нов сонм мъченици - изобличители на лъжите на антихриста, страдалци, които по думите на св. Кирил Йерусалимски ще бъдат "свръхмъченици".

Книжно копие

6,00 лв.
Богопознанието според светите отци кападокийци Василий Велики, Григорий Богослов и Григорий Нисийски Съдържание Увод
 • Кратък преглед на въпроса за богопознанието през първите три века
 • Кратка характеристика на четвъртия век и на светите отци кападокийски
Глава първа. Пределност на Богопознанието според отците кападокийски
 • Възможност и степени на богопознанието
 • Два метода на богопознание
 • Богопознание чрез имената
 • Богопознание чрез действията или енергиите
Глава втора. Пътища на богопознание според отците кападокийски
 • Космологически и физико-телеологически път на богопознание
 • Антропологически път на богопознание чрез образа и подобието Божие в човека
 • Нравствени предпоставки за богопознанието
 • Свръхестественото Откровение - извор на богопознанието
Заключение  

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

15,00 лв.
Теотокарий
Книгата „Богородичник“ или „Теотокарий” съдържа канони на Пресвета Богородица на осемте гласа за всеки ден от седмицата. По този начин в нея са поместени 56 канона – похвални и молебни песни към Божията Майка. Четат се всеки ден на Повечерието, но могат да бъдат включени и в частното молитвено правило. Предлаганото издание е предназначено за църковните четци, певци, за свещеници и монаси и за всеки християнин, който желае да се запознае подробно с богослужението. Изданието е голям формат, двуцветен печат, твърда корица с кожена подвързия.

Книжно копие

40,00 лв.
корица
Книжката "Божествена литургия на църковнославянски и български език (За полза на благочестивите миряни)" е двуезична и представлява неоценима помощ на вярващите.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
промисъл
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V (XXXI), 2, 1955-1956 г.  

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

7,80 лв.
Юбилеен сборник

Отстъпка

Книжно копие

25,50 лв.
Великият покаен канон на св. Андрей Критски (VІІ-VІІІ в.) заема специално място през време на Великия пост. Тава е едно боговдъхновено поетично творение, утвърдено от Църквата още в древност. Канонът се състои от 9 песни като всяка от тях започва ирмос и има различен брой строфи (тропари) - общо 280. В това произведение Свети Андрей прави една прочувствена изповед, която е молитва към Бога за прошка на греховете. В кондака на канона авторът особено силно и ярко е изразил трагизма на разтърсената от покаянието човешка душа, излязла от духовната летаргия на равнодушието и самодоволството.

Книжно копие

7,00 лв.
Вероизповедания и нови религиозни движения в България - проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз
Сборникът "Вероизповедания и нови религиозни движения в България - проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз" съдържа докладите от две научни конференции, организирани от Центъра за проечване на нови религиозни движения, проведени през 2006 г.:
 • международен семинар „Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”, 25-26.05.2006г.
 • национална конференция „Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз”, 10-12.11.2006г.).
Обсъжданите в тези форуми въпроси продължават да бъдат актуални и днес. Темите на тези конференции обхващат редица въпроси, свързани с проблеметиката на новите религиозни движения и тоталитарните деструктивни секти. Обсъжданите на тези специализирани форуми въпроси продължават да бъдат актуални за нашето общество и дори придобиват нови измерения. Много от проблемите за:
 • статута на вероизповеданията и религиозните общности,
 • дейността на новите религиозни движения,
 • и заплахите за обществото и отделната личност, произтичащи от деструктивните прояви на някои тоталитарни секти,
предстои да се разглеждат и разрешават в нови условия и пред лицето на нови предизвикателства, както в духа на националните традиции и в рамките на националните правни системи, така и според европейските норми и стандарти. Принципите за регламентиране на дейността на вероизповеданията и новите религиозни общности, които в България познаваме от националната традиция и националното законодателство, предстои да се синхронизират с международните правни норми и стандарти, които се изработват и прилагат в страните от Европейския съюз. В този процес от значение ще бъде както националната идентичност, така и новите предизвикателства, произтичащи от интеграционните и глобализационните процеси, които се отразяват и в областта на религиозния живот и рефлектират върху многообразието на формите на неговите прояви.

Книжно копие

12,00 лв.
Иван Панчовски
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,90 лв.
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том X (XXXVI), 7, 1960-1961
 • Студията "Възгледът на св. Василий Велики за църквата" има за цел да направи обща характеристика на живота и делото на светеца, както и отношението му към единството и светостта на църквата, значението на епископите в отделните поместни църкви и др.
Синодално издателство, 1961

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
2 лв.70 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор