Християнството в България преди покръстването на Княз Борис (865 г.). II Неиздадени преписи от гръцки служби на св. Климент Охридски

Предлагано от:

В труда авторът описва историческата, културната и религиозната обстановка в България преди покръстването и утвърждаването на християнството като основна религия в страната.

—————————————————————————

Имате опция да разгледате статията при заплащане на абонаментен достъп, който отключва всички книги с абонаментен достъп в Librum.

Към абонаментния достъп

 

В: Годишник на Духовната академия “Св. Климент Охридски”, София, т. V (XXXI), 5, 1955-1956

 

Това съдържание е достъпно след закупуване на абонаментен достъп.

Snegarov_Chr_Bulgaria-sad

Също може да ви хареса…

Каталог