8,10 лв.

Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание

Предлагано от:

Монографията на д-р Димо Пенков интерпретира някои специфични акценти на античната теология на Сократ, Платон и Аристотел. Авторът анализира теологията на тези древногръцки философи като форма на естествено богопознание.

Изберете опция:
Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание – Книжно копие
8,10 лв.

Спечелете до 705 Точки.

Автор:
Издание: г.
Корици: Меки
Състояние: Ново
Страници: 88
ISBN: 978-954-07-2644-1

 

В своята теология Сократ, Платон и Аристотел не достигат до Бога на християните, но откриват познавателния хоризонт, в който се разкрива религиозният опит, свързан с християнското Откровение.

Те ни дават онази културна и терминологична основа, която е била необходима за създаването на християнското богословие. Затова тук е важно (като имаме предвид християнското учение за Бога) да подчертаем връзката на християнството с постиженията на античните философи. Техният копнеж за истинския Бог се изразява в търсенето на абсолютното битие и в създаването на изразни средства, с които може да се говори за Непознаваемия.

  • Препоръчваме книгата на хора, които се занимават с богословие и философия.

Каталог