Цена
Цена - slider
3 лв.25 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Сборникът е посветен на 30 годишнината от кончината на протойерей Георги Флоровски. Той е израз на нашата почит и памет за големия православен богослов на XX век. Досега са издадени на български език значителна част от неговите съчинения. Този сборник обаче е пръв по рода си - изграден от изследвания върху различни въпроси от живота и творчеството на отеца.
 • Професор протойерей Георги Флоровски става символ на богословско изгнаничество и академична аскеза. Той непрекъснато преминава от място на място, никога няма дом, няма деца, трудно връзва двата края, но никога не изоставя Този, Когото беше обикнал още от майчина утроба.
 • Син на свещеник, внук на свещеник, роден и израсъл на Изток, по Божи промисъл трябваше да преброди целия свят. За да отиде накрай Запада и непрекъснато да свидетелства за Пътя, Истината и Живота. И свидетелството му да бъде достоверно.

Книжно копие

15,00 лв.
Българската православна църква под комунистическа власт
Книгата на проф. д-р Иван Денев "Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)" е трета част от неговото документално изследване. В тях авторът разглежда взаимоотношенията между Църквата и Държавата в България по времето на социализма. Изследването включва нови материали за Българската православна църква. То обхваща главно:
 • Архива на МВнР, фонд 10 (Дирекция по Вероизповеданията) и
 • Централния държавен архив (ЦДА).

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

4,20 лв.18,00 лв.
корица
"Българско-английски речник на църковните термини" е второ, допълнено и преработено издание и обхваща основната догматическа и литургическа терминология на Православната църква. Ще откриете също термини от областта на християнската етика, каноничното право, църковната история, архитектура, изкуство, химнография и книжнина. Включени са също термини от аскетическата православна традиция, агиографски термини, имена на църковни празници, титулуване на клира и др. Речникът улеснява практическото използване на застъпената лексика в естествено звучаща английска реч. Съдържа и понятия, специфични за римокатолицизма и протестантизма, а също и някои религиозни и философски понятия. Предназначен е за преводачи, специалисти в областта на богословието и за всички, които желаят да използват коректно православната богословска терминология и църковна лексика при устно или писмено общуване с англоезични събеседници.
 • Съставителите на речника Божидар Питев и Диана Питева са преводачи на православна богословска литература и преподаватели по английски език във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Книжно копие

12,00 лв.
До изгонените от Рая. Мисионерски писма
В изданието със заглавие „До изгонените от Рая. Мисионерски писма“ в епистоларна форма сръбският светец и даровит църковен отец Николай Велимирович наставлява всеки един обърнал се към него с личния си въпрос и търсене. Св. Николай е бил голям приятел на българите и България, радетел за помирение и топло приятелство между балканските народи. За православния свят той е едно от големите светила на богословието и православната духовност на нашето съвремие. В изданието със заглавие „До изгонените от Рая. Мисионерски писма“ в епистоларна форма сръбският светец и даровит църковен отец Николай Велимирович наставлява всеки един обърнал се към него с личния си въпрос и търсене.

Книжно копие

18,00 лв.
История на православните празници и пости
Подготовката и издаването на настоящата Еортология (История на православните празници и пости) до голяма степен е провокирано от неправилните представи за християнските празници и опитите те да бъдат заменени от езически суеверия, направени от комунистическия режим, управлявал страната ни през миналия век. Настоящото изследване е до голяма степен компилативно и "стъпва" върху многобройни изследвания на различните празници от целия християнски свят. Изследването е предназначено както за студентите в богословските факултети, учениците в средните духовни училища и свещенослужителите, така и за всички, които се интересуват от установяването , историческото развитие и съвременното състояние на празниците в Източната църква. Празниците са необходимо условие за съществуването на човешкото общество. Те са своеобразен отказ от индивидуалното поведение, приобщаване към цялото. Системата от празници, в т.ч. и религиозните е национално достояние на всеки народ и важна част от културата му. Чрез тях и чрез тяхната емоционална окраска най-точно и вярно се предава чувство за религиозна и национална принадлежност. Днес сме свидетели на безконтролно нахлуване в обществото на непознати и чужди за нас празници. Укрепването на националното ни съзнание задължително преминава през утвърждаване на собствена културна самобитност и връщане към неоценимото наследство, завещано ни от нашите предци. Единствено по този начин ще преодолеем налаганите ни през последните десетилетия западни по произход стереотипи. В случая с християнските или по-правилно църковни празници, нещата са доста по-сложни и в дълбочина се оказват много по-сериозни от една обикновена душевна потребност.  Бог е радост и няма по-голяма радост от тази на човек да общува със Своя Творец. Оттук и основният смисъл на празниците е приближаването и приобщаването на човека с Бога. Истинският църковен празник е чужд и отдалечен от всичко светско, чувствено, нечисто и плътско. По думите на св. Григорий Богослов "празнува и юдеинът, но според буквата на Закона, празнува и езичникът, но плътски, за да удовлетвори страстите си и угоди на демоните, а на нас подобава да празнуваме духовно...".

Книжно копие

25,00 лв.
стратегически комуникации
В книгата:
 • Дефинират се същността на интерактивните стратегически комуникации, архитектури и технологии, тенденциите за развитие на мрежовите стратегии, проблемите при трансфер на съдържание и подходите за интегриране на новите медии в платформите по управление на знание.
 • Разглеждат се особеностите, принципите и моделите на стратегически комуникации и обвързаността им с интерактивните компютърни технологи.
 • Анализират се типични проблеми, породени от несъвършените методи за откриване, извличане, обработка и предаване на знание и информация в съвременните мрежи.
 • Дискутират се основните проблеми, свързани с развитието, популяризирането и внедряването в практиката на интерактивните мудии, мобилни приложения и социални мрежи.

Отстъпка

Книжно копие

16,00 лв.
древен юдаизъм
"История на епохата на Новия Завет" проследява един дълъг исторически период от близо две хилядолетия (XVIII в. пр. Хр. - II в. сл. Хр.), който обхваща цялостното развитие на традицията на древния юдаизъм - от времето на старозаветните патриарси, през периода на завръщането от вавилонския плен и възстановяването на храма до епохата на елинизма и римското господство в Палестина, когато живее Христос и възниква ранната Църква. Авторът поставя основните събития от библейската история не като голи исторически факти, а като осмислени в в цялостния контекст на старозаветната педагогия, чрез която Бог ръководи Своя избран народ и го подготвя да поеме Месия. Историята на епохата следва определен хронологичен порядък, но има и за цел преди всичко систематично представяне на
 • културната,
 • религиозната и
 • социалната рамка,
в която се движи библейското повествование.

Отпечатване в книжен формат

16,00 лв.
корица
Първоначално публикувана на немски език, книгата „Кръстът и Кремъл“ представя кратка история на Православната църква в Русия. Нейната основна задача е да даде цялостна картина и обективен поглед върху ролята на Църквата в отношенията на Русия със Запада. Като следва хронологически историческите събития от Х век, от Покръстването до днес, книгата се занимава със сериозни богословски теми, като отношенията между държава и Църква, ролята на монашеството, както и руската религиозност и теология. Изложени са интересни данни относно чувствителни теми като:
 • Руското православие и Западът – влияния, конфликти и заплахи,
 • икуменически връзки,
 • униатски договори.
В стремежа да представи цялостен и обективен поглед върху религиозния живот в Русия авторът изяснява и въпроса за религиозното дисидентство в СССР, както и проблема сектанство в Русия и много други теми, които не са задълбочено изследвани у нас.

Книжно копие

10,00 лв.
Матура 2012: Английски език
Изданието "Матура 2012- английски език", съдържа информация в следните направления: - Запознаване с формата на държавния зрелостен изпит - Практически указания за работа по разделите на изпитния тест - Изработване на стратегии за справяне с различните типове задачи - Трениране на основните езикови умения - Оригинални текстове за четене - Текстове за слушане в mp3 формат, които може да изтеглите от интернет - Примерни теми за есета - Таблични приложения с лексикални и граматични трудности - Проверка на езиковото ниво преди матурата - Възможност за своевременна подготовка и попълване на пропуските - Изграждане на увереност в собствените сили Пособието МАТУРА 2012: английски език съдържа насоки и примерни тестове за държавния зрелостен изпит по английски език съдържа 5 примерни теста съобразени напълно с изискванията на МОМН, за провеждане на този изпит.

Отстъпка

Книжно копие

10,00 лв.
Матурата по български език и литература
"Матурата по български език и литература" съдържа:
 • литературни текстове и коментари
 • тестове
 • 10 теста /х 40 задачи/ и 94 текста

Книжно копие

10,00 лв.
Книгата включва три части: І. Методически разработки на уроци, тържества и състезания ІІ. Сценарии на тържествени концерти, посветени на православни християнски празници ІІІ. Примерни годишни разпределения за І-ІV клас

Книжно копие

12,00 лв.
Нашата любов
На Синайския връх Бог се явил на Мойсей и дал Своя първи Завет към израилския народ. За потвърждение на това събитие Той написал по чуден начин върху две каменни плочи (скрижали) десет Свои основни заповеди към човеците. За съжаление повечето израилтяни възприели Божиите наредби по един чисто юридически начин. Те ги изпълнявали формално, поради което не можели да достигнат истинска близост със Твореца. Чрез Своето учение Бог Слово (Господ Иисус Христос) показал на хората колко е недостатъчно за истинско богообщение подобно възприемане на Божиите заповеди. Господ разкрил, че тяхната същност е в любовта - към Бога и към ближния. В третата част на трилогията, „Нашата любов“, архимандрит Серафим разкрива със свойственото си просто, но дълбоко слово:
 • какъв е новозаветният прочит на Синайските наредби
 • коя е главната им цел и как практически да вървим към нея.
*** Книгата е насочена е към широк кръг читатели, интересуващи се от православно богословие и духовност.

Книжно копие

14,00 лв.
Книгата "НЛО. Паранормалните явления и свръхестествените дарби в светлината на православната вяра" представлява задълбочено изследване на явленията от свръхестествения свят: НЛО, полтъргайст и различни свръхестествени дарби. Като използва съвременни научни доказателства, авторът посочва истинската същност на паранормалните явления и техния произход. По-нататък се показва начинът за изцеление на душите и предпазването им от демоничното въздействие чрез средствата, предоставени от светата Православна Църква. Поради широкото разпространение на окултните въздействия в днешно време, книгата може да улесни читателите в:
 1. правилното разбиране на паранормалните явления,
 2. да помогне за предпазване и изцеление на душите на тези, които са изпитали върху себе си действието на разрушителните енергии, идващи от света на падналите духове.

Книжно копие

15,30 лв.
Опасността зa обществото от окултните практики в съвременния свят
Книгата "Опасността зa обществото от окултните практики в съвременния свят" е провокирана от „безконтролното и безпрепятствено разпространение на окултните практики, методи и всякакви подобни деструктивни и вредни идеи сред хората, абсолютни невежи в духовно отношение." Бисер Божков осмисля написването на труда със своята искрена загриженост, че окултните практики са грях и за пострадалите от тях са нужни „духовни грижи, механизми с пастирска и социална дейност". Авторът поставя емоционално и аргументирано нуждата от обществен и законодателен дебат относно безконтролното и противоправно лицензиране на окултните практики, които имат висока степен на обществена опасност, а не са инкриминирани законово. Авторът тълкува генезиса и смисъла на невидимия свят като източник на окултизъм, прави пространен анализ за подобни практики според Стария и Новия Завет на Свещеното Писание, като тълкува библейските забрани и църковните правила относно окултизма. Задълбочено е изследването му за причините, благоприятстващи проникването, внасянето и развитието у нас на неорелигиозни доктрини, базиращи се на окултни практики. Бисер Божков акцентира върху определянето на рисковите групи, склонни да попаднат в обекта на окултните практики, и се концентрира върху възможните правни предизвикателства, свързани с тезата за безконтролното им практитуване. Авторът прави апологетично-богословски анализ и опит за дефиниране на окултизма с оглед на степента на обществената опасност и общественоопасните последици от окултните практики. В заключение той подчертава, че срещу окултните практики в Наказателния кодекс не е закрепена забрана (запрет), независимо че те застрашават или увреждат личността и правата на гражданите. Прави впечатление актуалността на темата, за развитието на която Бисер Божков е вложил юридическа компетентност, точен богословски изказ, библиографска осведоменост и искрена вяра. Текстът е полезен предвид очевидната празнота от подобни изследвания в българското православие."

Книжно копие

12,00 лв.
Учебникът "Политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата" разглежда процесите на създаване, управление и осъществяване на политиките на Европейския съюз в областта на образованието и културата. Целта е да се разшири разбирането за обхвата и възможностите на конкретните професионални сфери – образованието и културата имат свои собствени предметни полета, но в същото време са и мощни фактори за социално сближаване. Материалът се структурира в разделите :
 • “Образование и култура – общи теми за двете политики”
 • “Културната политика на ЕС”
 • “Образователната политика на ЕС”.

Книжно копие

15,00 лв.
"Православната вяра и живот“ въвежда читателя в основни вероучителни истини на православната християнска вяра – отношението християнска вяра и религия, Бог и човек, догматът за Света Троица, Иисус Христос, св. Богородица. В книгата може да откриете изяснение на църковните  тайнства и литургията; духовният опит и борбата със страстите; блаженствата и църковните празници.

Книжно копие

10,00 лв.
Йога
Допустимо ли е християнинът да се занимава с йога и ако не - защо? В сборника читателя ще намери обоснован отговор на тези въпроси. Авторите на материалите са запознати с йога не от бегли впечатления - единият й е посветил седем години от младостта си, а другата - индийка, произхождаща от кастата на брахманите - е практикувала йога от детството си. Във встъпителната статия се привежда също така обзор на изказвания на други православни автори.

Книжно копие

3,30 лв.
корица
Тази книга има за цел да даде на влизащия в храма съвсем кратко предварително запознаване с:
 • тайнствата
 • някои молитви
 • господски
 • богородични
 • светийски празници на Православната църква.
В края са предложени автори, заглавия и електронни страници, които могат да помогнат за задълбочаване на знанията по въпросите на вярата.

Книжно копие

5,00 лв.
Сборникът съдържа множество изследователски текстове от различни автори, обединени от една обща тема: "Развитие на практическото и нравственото богословие в България през ХХ век". Той е резултат от едногодишен научноизследователски проект под това наименование, проведен от катедра "Практическо богословие" на Богословския факултет в СУ "Св. Климент Охридски".
 • Темата и изследователските цели на проекта са свързани непосредствено с необходимостта от по-задълбочено проучване и актуализиране на духовнато наследство и академичната традиция на практическото и нравственото богословие в България.

Книжно копие

12,00 лв.
Книгата "Разговори с децата. Споделянето на вярата" не е традиционно учебно пособие за преподаване на вероучение. В непосредствен разговор с децата, воден чувствително и компетентно, авторката разкрива основите на християнската вяра като споделен опит и начин на отношение към ежедневните проблеми, с които децата се сблъскват в собствения си живот. Как да обичаме след проблемно детство; как да общуваме лично с детето; християнско възпитание или "децата сами решават"... Отговори на тези и на много други интересни въпроси можете да откриете в книгата на монахиня Магдалена. Авторката е православна монахиня в манастира "Свети Йоан Кръстител", графство Есекс, Англия. Известна е в целия православен свят с книгите си, в които споделя своя многогодишен и задълбочен опит в общуването с родители и деца. Вече е позната на българската публика с книгата "Децата в Православната църква", която има две издания.

Книжно копие

15,00 лв.
Религия, ценности, ортодоксалност и интеркултурен диалог: религията и науката в 21 век.
 • Международен тематичен сборник

Препоръчано

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
Докторантски изследвания
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Свободен достъп

Религиозно образование
Теорията и методиката на педагогическата игра в началното училище е научно направление в областта на педагогическите науки. Потребността от тази книга възникна от искреното ми желание систематично и подробно да се представи технологичната и приложна същност на някои от игрите и да се направи концептуален анализ на етапите и структурните им елементи. Идеята за написването и се провокира от мащабното развитие на педагогическата игра като теория и методика и откликва на потребностите на учебно-възпитателната практика. Теорията е необходима за ясното и правилно разбиране на педагогическата игра. Приложението на учебно-игровата дейност в началното училище в придружено със силен позитивен емоционален заряд, както за учениците, така и за педагога. СЪДЪРЖАНИЕ: Уводни думи Технологични основи на педагогическата игра в началното училище
 • Технологична обоснованост на педагогическата игра
 • Тхнологична конструираност на педагогическата игра
 • Технологична организация на педагогическата игра
 • Технологични особености на педагогическата игра
Приложни основи за разгръщане на някои видове правилосъобразни игри
 • Дидактична игра
  • Същност и характеристики на дидактичната игра
  • Анализ на структурните компоненти на дидактичната игра
 • Автодидактична игра
  • Същност и характеристики на дидактичната игра
  • Анализ на структурните компоненти на дидактичната игра
 • Занимателна игра
  • Същност и характеристики на занимателната игра
  • Анализ на структурните компоненти на занимателната игра
Приложни основи за разгръщане на някои видове творчески игри
 • Ролева игра
  • Същност и характеристики на ролевата игра
  • Етапи на ролевата игра
  • Анализ на структурните компоненти на ролевата игра
 • Театрална игра
  • Същност и характеристики на театралната игра
  • Етапи на театралната игра
  • Анализ на структурните компоненти на театралната игра
 • Конструктивна игра
  • Същност и характеристики на конструктивната игра
  • Етапи на конструктивната игра
  • Анализ на структурните компоненти на конструктивната игра
Заключителни думи Цитирана литературта

Книжно копие

20,00 лв.
Предложеният труд има за основна цел да направи съвременния читател участник в едно богато и удивително живо предание. Това предание, за съжаление непознато и понякога изопачавано, принадлежи на едната и неразделна Църква. То е свързано с тълкуването на старозаветните текстове в Свещеното Писание на Новия Завет. Това става в светлината на личността и делото на Иисус Христос.
 • Вниманието на автора  е насочено главно върху тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет с оглед неговото месианско-христологично измерение, като интересът му е съсредогочен главно върху познаването, анализа и оценяването на богословските, философските и лингвистичните принципи, които направляват библейските писатели при библейското им тълкувание.
 • Изследването е ценен принос в областта на библейската екзегетика и изобщо на новозаветната богословска наука. То представлява интерес за всеки, който се интересува от богсловие и история.

Книжно копие

15,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
3 лв.25 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор