Цена
8 лв.30 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
житийна литература
Преводът на латински език на житията на св. Петка Търновска и на св. Иван Рилски, издаден с безукорна академична прецизност и съпътстващи исторически, езиковедски, богословски и палеотипически коментари, бележки, латинско-старобългарски и старобългарско-латински речник, е дар за мнозина изследователи у нас и по света. В тази книга се публикуват следните издания:
  1. Текст на Житието на св. Петка Търновска според Молитвослов от 1521 г., екз. Рц 21 в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, л. 94а–103б и латински текст според Acta Sanctorum X/7: 163–165;
  2.  Текст на Житието на св. Иван Рилски от старопечатен Пролог от 1696 г., л. 192б-195а, както и латинският му превод според Acta Sanctorum X/9: 690–691.
Изготвени са по два речника за всеки превод, които дават възможност да се съпоставят славянските оригинали и латинските преводи.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
екзегетика
Монографията е посветена на Тълкуванието на Иполит Римски върху Книга на пророк Даниил в старобългарски превод (Х век). Изследването – първо по рода си, обхваща историята на ръкописната традиция, езиков анализ на превода и рецепцията му през следващите векове. Приложени са критическо издание по три основни преписа и речник-индекс на пълнозначните лексеми с гръцки съответствия

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

10,00 лв.30,00 лв.
Зареждане...
Цена
8 лв.30 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства