Цена
10 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Интернет, гняв, социално въображение - книгата търси формулата на сплавта, от която изкристализира дигиталният гражданин. От комунистическия индивид, който трябваше да бъде мобилизиран, без да бъде гражданин, през посткомунистическия гражданин, който с еднаква страст се отдаде и на участието, и на свободата да не участва, до дигиталния гражданин, който експериментира нови форми на мобилизации - изследването проследява пътя от отказаната до пожеланата гражданственост. Гражданствеността е и идентичност, и участие, и принадлежност, и ангажимент. Авторите изследват иновациите на гражданствеността и онлайн, и офлайн, и непрестанните преходи и преливания между тях. Две са идеите, с които книгата цели да грабне своите читатели - първо, интернет има политически проект; второ, този проект се нарича дигитална гражданственост - витална, активна, ангажирана.

Книжно копие

17,00 лв.
Хенри Кисинджър - Дипломацията
Lorem Ipsum

Книжно копие

25,00 лв.
Теория на политиката
Lorem Ipsum

Книжно копие

17,20 лв.
корица
Сборникът "Увод в православното християнство" под състовителството и научната редакция на доц. д-р Светослав Риболов е предназначен най-вече "за политолози, историци и социолози", както се посочва и в подзаглавието, но с оглед на разглежданите теми, занимаващи се с редица съвременни измерения на православието, представлява интерес за широк кръг читатели, интересуващи се от битието на Църквата, постцърковната епоха, Църквата и националните идентичности, православие и политика, православие и права на човека, православната църква в Османската империя, междухристиянския диалог, религия и насилие и др.

Книжно копие

15,00 лв.
Социология
В книгата си "Що е социология" Елиас обяснява "зависимостите", които обвързват личността дори преди раждането й и възникващите по-късно "отношения на преплитане" "Що е социология?" насочва читателя към "социологическо мислене", което е ключ и прозорец за разбирането на съвременния свят.

Препоръчано

Книжно копие

10,00 лв.
Зареждане...
Цена
10 лв.25 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства