7,00 лв.

Речник на близкозвучащите думи (паронимите) в българския език

Предлагано от:

Съдържание

 

Към читателите 5

 

Паронимите като езиково явление 7

Как се появяват паронимите в езика? 8

Структура на речника 13

Използувани съкращения 16

Вестници 17

Условни знаци 18

Речник 19

Пароними — фразеологизми 279

Пароними — географски имена и техните производни 283

Използувани източници 286

Паронимни групи, представени в речника 288

Показалец 301

Налично

Закупуването на този продукт ще Ви даде 609 Точки!

Издание: г.
Корици: Твърди
Състояние: Отлично
Страници: 316
ISBN: N/A
Инвентарен № 29743 Категории: , Тематики: , Издателство:

В речника са представени често срещащи се в българския език пароними — думи, които поради сходство в звуковия състав, а при някои и поради близост в значенията им може неправилно да бъдат употребени в речевата и писмената практика, като вместо точ­ната дума се използува друга близка по звуков състав дума. Всяка от речниковите единици е подробно представена — с граматична характеристика, произход, тълкуване, употреба на думата в текст или във фраза.

Предлаганият речник е първото по рода си издание у нас. С големия си лексикален обхват той ще бъде полезен за ученици, студенти, журналисти, за изучаващите български език, за всички, които желаят да повишат своята езикова култура.

Каталог