Цена
Цена - slider
5 лв.20 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Александър Македонски
Александър Македонски

Книжно копие

12,00 лв.
българските ханове
В тази книга авторът предлага ново тълкуване на Именника на българските ханове, основано на сведенията на всички хронисти и изследователи, писали за периода VII- VIII век. В изследването е очертана същността на Именника като първи български летопис и обстойно са разгледани досегашните теории за произхода, появата, съдържанието и езика му. Дадени са подробни сведения за прабългарския циклов календар. Тълкувайки по нов начин тези сведения, авторът предлага нова хронология на управлението на българските ханове през VII  и VIII век. Книгата възстановява в неговата истинска стойност един изключителен документ на българската родова памет. Тя ще представлява ценност за всички историци и филолози—научни работници, преподаватели, студенти, както и за всеки, който се интересува от съдбата на България през вековете.

Отпечатване в книжен формат

8,00 лв.
корица на книга
В "Речник на близкозвучащите думи (паронимите) в българския език" са представени често срещащи се в българския език пароними — думи, които поради сходство в звуковия състав, а при някои и поради близост в значенията им може неправилно да бъдат употребени в речевата и писмената практика, като вместо точ­ната дума се използува друга близка по звуков състав дума. Всяка от речниковите единици е подробно представена — с граматична характеристика, произход, тълкуване, употреба на думата в текст или във фраза. Предлаганият речник е първото по рода си издание у нас. С големия си лексикален обхват той ще бъде полезен за ученици, студенти, журналисти, за изучаващите български език, за всички, които желаят да повишат своята езикова култура.

Книжно копие

Свободен достъп

Римска литература
Lorem Ipsum
5,00 лв.
Списание за религия, философия, наука и изкуство. В този брой на сп. Духовна култура: Любозар Чолаков 
  • Спомени за приснопаметния Пловдивски митрополит Максим (По случай 50 години от кончината на бележития йерарх - 1938-1988), с. 1
Протодякон Стефан Марков
  • Господин Желязков Сербезов - църковен живописец, с. 4
Проф. к. б. Антоний Хубанчев 
  • Спасение и освобождение (Основни концепции на латиноамериканското Богословие на освобождението), с. 10
Н.с.к.и. н. Христо Темелски
  • Нови сведения за съдбата на войводата поп Харитон, с. 25
Списанието е достъпно като сканирано копие в PDF формат. Възможно е да има липсващи символи, знаци или букви.

Онлайн достъп

Свободен достъп

Книга, посвящена анализу социальной и идеологической роли монастырей за многовековую историю русского православия, была выпущена в 1985 году, хорошо встречена читателями, получила высокую оценку. Автор показывает, как складывалась монастырская система, как она служила целям социального и духовного гнета, какие средства использовал монастырь в проповеди религиозных идеалов и ценностей, дает критический анализ легенд, связанных с монастырями, хранимых религиозной традицией.
  • Во второе издание автор внес некоторые дополнения

Книжно копие

20,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални "бисквитки", позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални "бисквитки" на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на "бисквитки".

Допълнителни "бисквитки" на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.