14,50 лв.

Разказ за историята на България

Предлагано от:

Разказ за историята на България. От поредицата “Избрани любими книги” на Божидар Димитров.

Изчерпан

Страници: 195
ISBN: 978-954-8745-09-3
Инвентарен № 23685 Категории: , Тематики: , Издателство:

Историческото развитие на българските земи и народите, които са ги населявали в древността, се предопределя от един главен фактор – кръстопътното им разположение между Европа и Азия. Човешките вълни, които двата континента в различни времена изхвърлят на юг или на север, превръщат доста често равнините на Тракия, Мизия, Македония и балканските планини в арена на ожесточени сблъсъци. Затова върху тази най-оспорвана земя на европейската цивилизация, до идването на българите (преди около хилядолетие и половина), се появяват, развиват и трагично загиват цивилизациите на други народи, белязали дълбоко с присъствието си историята на човешкото развитие на нашата планета.

Каталог