18,00 лв.

Православно догматично богословие

Предлагано от:

Учение за Бога, Творец на света и на целия живот, за Неговото отношение към тварите, явяването Му в света и Неговото домостроителство. За грехопадението на първите човеци с разрушителните му сетници за собствената им природа и природата на потомството им.

Изберете опция:
Православно догматично богословие – Отпечатване в книжен формат
18,00 лв.

Спечелете до 1 566 Точки.

Издание: г.
Корици: Меки
Страници: 493
ISBN: N/A

Православно догматично богословие с историческо изследване на догмите. Учение за Бога и явяването Му в света. Божие домостроителство. Грехопадение. Превод от руски. Издание на Св. Синод на Българската православна църква. Том III. Съдържание:

За Бога в явяването му на тварите, или за неговото домостроителство;

Глава I

За Бога – Твореца на света

Общо учение

За Бога – Творец на света изобщо

  1. Учение за виновническото начало на света
  2. Началност или временност на светотворението

Частно учение за Бога – Творец на духовния свят

Действителното битие на духовете

За Бога – Творец на човека и на целия човешки род

За първоначалния произход на тялото и значението му в състава на човешката природа

Глава II

За Бога – Промислител на Света

Общо учение

За Бога – Промислител на света изобщо.

Частно учение

За Бога – Промислител за съществата от духовния свят

За Бога – Промислител на света на чувствено-разумните същества или на човеците

За Бога – Промислител на човека до падането му

За Бога – Промислител на човека подир падането му

За грехопадението на първите човеци с разрушителните му сетници за собствената им природа и природата на потомството им

Начин за свръхестественото промисляне

 

 

 

Каталог