Предлагано от: Librum
25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 2

Инв. № 9667
ISBN: 978-619-176-080-0
Петър Гарена
Инв. № 9667

Книжно копие

Информация за книгата:

Корици:

Меки
Издание: 2016г.

Страници:

870
Издателство:ИК "Гутенберг"

Състояние:

Ново
25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 2

Налично

25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 2

Налично

Loading...

Настоящият сборник „Мултикултурният човек. Том 2“ съдържа студии, статии и научни съобщения, посветени на 60-та годишнина на проф. д.и.н. Петър Гаренов. Той е дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и уважаван член на академичния състав на катедра „История и археология“ към същия университет.

Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“ – отлично олицетворява личността на проф. Гаренов. Изтъкнат богослов, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист, скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук области.

В първия том материалите са подредени тематично по модули:

 • „Археология и история“
 • „Език и литература“
 • „Богословие, църковна история и християнско изкуство“
 • „Общество, образование и култура“.

Сборникат включва осемдесет и трима доказани в своята област автори и над хиляда и петстотин страници текст и илюстративен материал. Това е сериозно доказателство за неговата висока научната стойност.

Произведенията, обединени в този сборник, се отличават с голямо разнообразие от сюжети и теми. Той съдържа материали, които изследват широк кръг от проблеми, свързани с археология, история, теология, културология, език и литература.

Част от статиите са придружени с илюстративен материал. Така читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от автора, и да се потопят в атмосферата, създадена от него.

За автори в изданието са поканени (и всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти в различни области на човешкото познание и култура от България и чужбина.

За големия интерес към „Мултикултурният човек“ свидетелства и фактът, че в него е изявил желание да се включи и автор от далечна Индонезия. Неговата тема, засяга етническото и културно разнообразие на България. В сборника има автори и от Русия, Германия, Великобритания, Турция, Гърция и др.

Съдържание

Богословие, църковна история и християнско изкуство

Д. Попмаринов. Божият народ в Стария Завет

Ив. Найденов. Старозаветният патриарх — родоначалник и носител на традицията

Адр. Христославова Любенова. Литургията и символиката на изображенията в раннохристиянските подови мозайки от Филипопол IV—VI век

Д. Владимирова-Аладжова. Християнството и императриците в ранна Византия

Д. Чешмеджиев. Патриарх Йоаким I Търновски

Т. Тавитян. Павликяните в изворите и в арменския периодичен печат („Ереван“, „Вахан“, „Хайер“, „Парекордзагани цайн“)

Б. Томова. Икона „Трима светци“ от Мелник от колекцията на НАИМ-София

Л. Жанинов Трайков. Стенописният цикъл „Митарствата на душата“ в нартиката на църквата „Св. Троица“, с. Извор (Босилеградско)

Т. Черкезов. Светци лечители в църковната живопис на Средните Родопи

Д. Евтимов. Храмове и параклиси в Хасковска духовна околия — поселищно описание

Е. Арнаудова. Водещи тенденции в развитието на църковната музика в периода от ранното християнство до Х век

М. Шнитер. Ритуалът за полагане на воинска клетва от новобранци с различна религиозна принадлежност според закона от 1897 г.

А. Александров. Християнският брак — тайнство на любовта

В. Петров. Интеграционни измерения на православното богослужения в местата за лишаване от свобода

Гр. Стоевски. Пътят към Бога. Християнско поклонение и мисионерско служение

Д. Шалапатов. След век — отново по кървавия път на спасението Манастир–Сачанли–Доганхисар–Дедеагач

И. Янев. Депресия и униние според св. отци на Църквата

Ст. Кунев. Състав и източници на Чинопоследование за приемане на мюсюлмани в Православната Църква

N. Beldiman. Preaching in the Orthodox Church during 1948—1989. Illustrious Representatives, Homiletic Courses and Handbooks, Studies, Preaching Books, Representative Subjects and Ideas (A Selective Presentation)

Р. Ваташки. Отношенията между БПЦ и Римокатолическата църква преди Четвъртата сесия на Втория ватикански събор

Л. Любенова. Политическо задкулисие при митрополитските избори в Българската православна църква

В. Стоянов. „Архонтската афера“ на Българската православна църква. Изгубена в прехода или опит за еманципация?

H. Kleden. A glance at the Balkans — or ethnoreligious pluralism in Bulgaria

O. Smolina. Culture of the Orthodox monasticism as a symphony of heaven and earth, the divine and the human

Ив. Николова. За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (библейски щрихи)

В. Петрусенко. Юрисдикция на Светите места в Палестина

Общество, образование и култура

Пл. Славов. Българската православна църкваи образованието в Източна Румелия

Ж. Стоянов. Национализмите и глобализацията

Сп. Паскалевски. Глобалисткият мит, надежди и прозрения (Аспекти на интегриращия културен диалог)

Т. Мангалакова. Нашенци в Косово и Албания

М. Колева Маринова. По пътя към хармонично развит човек — отражения на политиката за естетическо възпитание в образователния процес в края на 70-те и през 80-те години на ХХ в. в България

М. Маринова. Културното многообразие и обучението по Стоян Денчев. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища

Ст. Денчев. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища

В. Канавров. Културата като плуралистична онтологема на съвременната духовност

В. Ганева-Райчева. Наследството като ресурс за териториално сближаване и развитие (По примера на регион Тракия)

Кл. Асенова Тонева. От душевното към духовното. Трудният път на съвременната интелигенция

Р. Златанова. Към духовните измерения на личността в съвременния международен дискурс

К. Миронова Бошлова. Quo vadis, Europa? Духовната криза и бежанската вълна в Европа

G. Yordanova. Human freedom — philosophical-theological parallels

За авторите в тома

Loading...

Настоящият сборник „Мултикултурният човек. Том 2“ съдържа студии, статии и научни съобщения, посветени на 60-та годишнина на проф. д.и.н. Петър Гаренов. Той е дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ и уважаван член на академичния състав на катедра „История и археология“ към същия университет.

Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“ – отлично олицетворява личността на проф. Гаренов. Изтъкнат богослов, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист, скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук области.

В първия том материалите са подредени тематично по модули:

 • „Археология и история“
 • „Език и литература“
 • „Богословие, църковна история и християнско изкуство“
 • „Общество, образование и култура“.

Сборникат включва осемдесет и трима доказани в своята област автори и над хиляда и петстотин страници текст и илюстративен материал. Това е сериозно доказателство за неговата висока научната стойност.

Произведенията, обединени в този сборник, се отличават с голямо разнообразие от сюжети и теми. Той съдържа материали, които изследват широк кръг от проблеми, свързани с археология, история, теология, културология, език и литература.

Част от статиите са придружени с илюстративен материал. Така читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от автора, и да се потопят в атмосферата, създадена от него.

За автори в изданието са поканени (и всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти в различни области на човешкото познание и култура от България и чужбина.

За големия интерес към „Мултикултурният човек“ свидетелства и фактът, че в него е изявил желание да се включи и автор от далечна Индонезия. Неговата тема, засяга етническото и културно разнообразие на България. В сборника има автори и от Русия, Германия, Великобритания, Турция, Гърция и др.

Съдържание

Богословие, църковна история и християнско изкуство

Д. Попмаринов. Божият народ в Стария Завет

Ив. Найденов. Старозаветният патриарх — родоначалник и носител на традицията

Адр. Христославова Любенова. Литургията и символиката на изображенията в раннохристиянските подови мозайки от Филипопол IV—VI век

Д. Владимирова-Аладжова. Християнството и императриците в ранна Византия

Д. Чешмеджиев. Патриарх Йоаким I Търновски

Т. Тавитян. Павликяните в изворите и в арменския периодичен печат („Ереван“, „Вахан“, „Хайер“, „Парекордзагани цайн“)

Б. Томова. Икона „Трима светци“ от Мелник от колекцията на НАИМ-София

Л. Жанинов Трайков. Стенописният цикъл „Митарствата на душата“ в нартиката на църквата „Св. Троица“, с. Извор (Босилеградско)

Т. Черкезов. Светци лечители в църковната живопис на Средните Родопи

Д. Евтимов. Храмове и параклиси в Хасковска духовна околия — поселищно описание

Е. Арнаудова. Водещи тенденции в развитието на църковната музика в периода от ранното християнство до Х век

М. Шнитер. Ритуалът за полагане на воинска клетва от новобранци с различна религиозна принадлежност според закона от 1897 г.

А. Александров. Християнският брак — тайнство на любовта

В. Петров. Интеграционни измерения на православното богослужения в местата за лишаване от свобода

Гр. Стоевски. Пътят към Бога. Християнско поклонение и мисионерско служение

Д. Шалапатов. След век — отново по кървавия път на спасението Манастир–Сачанли–Доганхисар–Дедеагач

И. Янев. Депресия и униние според св. отци на Църквата

Ст. Кунев. Състав и източници на Чинопоследование за приемане на мюсюлмани в Православната Църква

N. Beldiman. Preaching in the Orthodox Church during 1948—1989. Illustrious Representatives, Homiletic Courses and Handbooks, Studies, Preaching Books, Representative Subjects and Ideas (A Selective Presentation)

Р. Ваташки. Отношенията между БПЦ и Римокатолическата църква преди Четвъртата сесия на Втория ватикански събор

Л. Любенова. Политическо задкулисие при митрополитските избори в Българската православна църква

В. Стоянов. „Архонтската афера“ на Българската православна църква. Изгубена в прехода или опит за еманципация?

H. Kleden. A glance at the Balkans — or ethnoreligious pluralism in Bulgaria

O. Smolina. Culture of the Orthodox monasticism as a symphony of heaven and earth, the divine and the human

Ив. Николова. За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (библейски щрихи)

В. Петрусенко. Юрисдикция на Светите места в Палестина

Общество, образование и култура

Пл. Славов. Българската православна църкваи образованието в Източна Румелия

Ж. Стоянов. Национализмите и глобализацията

Сп. Паскалевски. Глобалисткият мит, надежди и прозрения (Аспекти на интегриращия културен диалог)

Т. Мангалакова. Нашенци в Косово и Албания

М. Колева Маринова. По пътя към хармонично развит човек — отражения на политиката за естетическо възпитание в образователния процес в края на 70-те и през 80-те години на ХХ в. в България

М. Маринова. Културното многообразие и обучението по Стоян Денчев. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища

Ст. Денчев. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища

В. Канавров. Културата като плуралистична онтологема на съвременната духовност

В. Ганева-Райчева. Наследството като ресурс за териториално сближаване и развитие (По примера на регион Тракия)

Кл. Асенова Тонева. От душевното към духовното. Трудният път на съвременната интелигенция

Р. Златанова. Към духовните измерения на личността в съвременния международен дискурс

К. Миронова Бошлова. Quo vadis, Europa? Духовната криза и бежанската вълна в Европа

G. Yordanova. Human freedom — philosophical-theological parallels

За авторите в тома

Препоръчани книги

сецесион
„Литературният сецесион: българската Belle Époque“ е първото монографично литературоведско изследване върху българския декоративизъм (началото на 20. век).
 • Авторката излиза отвъд етнолитературния центризъм, показвайки феномена на българския сецесион в контактните му точки с европейския контекст.
 • Изследването не визира единствено персоналиите – откроени са мотиви, художествени похвати и основни философски възгледи на литературната епоха, както и водещи концепции за изкуството, споделяни от българските автори, чиито високохудожествени текстове принадлежат на златната Belle Époque.

Препоръчано

Книжно копие

30,00 лв.
Църква и общност
Lorem Ipsum

Препоръчано

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,50 лв.14,00 лв.
проф. д-р Иван Денев
Книгата на проф. д-р Иван Денев "Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)" е трета част от неговото документално изследване. В тях авторът разглежда взаимоотношенията между Църквата и Държавата в България по времето на социализма. Изследването включва нови материали за Българската православна църква. То обхваща главно:
 • Архива на МВнР, фонд 10 (Дирекция по Вероизповеданията) и
 • Централния държавен архив (ЦДА).

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

4,20 лв.18,00 лв.
корица на книга
"Православна психиатрия: Очерци за душевните заболявания и лечението им в светлината на светоотеческото учение" е книга от известния руски психиатър и психотерапевт Дмитрий Авдеев.
 • "Психиатрия ... Може би в медицината няма тава наука, съдбата на която да е сравнима със съдбата на психиатрията. Защото във фокуса на теорията и практиката на тези лекари е душата на човека - това, каоето ни отличава от целия животински свят и което е създадено по Божи образ и подобие."
 • "Понятието болест в психиатрията е било и си остава неотделимо от мирогледа на лекарите и учените, от най-разнообразни социални, обществени и политически фактори и условия. Нашата страна е ярък и тъжен пример за това."
Книгата е полезна не само за лекари, но и за всеки, който се интересува от проблемите на психичното здраве на човека от гледна точка на православната аскетика и светоотеческата традиция.

Препоръчано

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

5,50 лв.
Иван Денев
Книгата “Оперативни действия на комунистическата власт срещу служителите на Българската православна църква” е четвърта (последна) част от документалната поредица за взаимоотношенията между Църква и Държава в комунистическа България в периода 1944-1989 година. В книгата са публикувани характеристиките, давани на служителите на Българската православна църква, разпределени по околии в три групи: опасни, по-малко опасни и безопасни.

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

4,20 лв.19,00 лв.
Християнска социология
В очертанията на съвременната християнска социология темата за света, човека и неговата култура е основоположна.  Настоящата книга се интересува от нашето съществуване и как то протича в този свят и разглежда някои по-важни тематични ядра в етико-социалната им връзка с цел намиране на правилно разрешение на въпроси от живота на човека. Динамичните обществени процеси се отразяват върху социалната мисия на Църквата и развитието на богословската наука. Нарастват и предизвикателствата към християнската етика и нейните класически постановки във връзка с дълбоките трансформации в обществения живот на нашите съвременници. Необходим е нов поглед върху обективното отражение на вярата в социалната сфера и взаимодействието на християнския морал върху разпределението на обществените блага и пазарното стопанство. Изисква се също адекватен подход при оценката на позициите на Църквата към постиженията на медицината и генното инженерство. Книгата е опит за осветляване на ролята на религията в обществените процеси и е предназначена за учебно помагало по християнска социология. Д. Киров

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
ислямска етика
 • Изследването анализира някои от по-основните постановки на ислямската етика.

Препоръчано

Книжно копие

7,20 лв.
спомени
Авторът на "На тая земя уморена (Моите спомени 1876-1932)" Георги Добринович е една от най-колиритните личности в пантеона на най-достойни граждани на Видин - участник в националноосвободителното движение, доброволец в дружините на ген. Черняев, опълченец, околийски управител на Видин, командир на отряд при отбраната на града през 1885 г. Адвокат, посветил повече от 40 години на общественополезна дейност във Видин. Демократ, съучредител на Клуба на Народната партия и негов съпредседател. Видински депутат в три народни събрания (1884, 1888 и 1911) с голям принос за прокарването на железопътната връзка със София.  

Препоръчано

Книжно копие

12,00 лв.
Вышний зьмысел
Lorem Ipsum

Препоръчано

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.25,00 лв.
Св. Франциск. Св. Тома

В книгата "Св. Франциск от Асизи. Св. Тома от Аквино - Немия вол" двамата средновековни автори св. Франциск и св. Тома от Аквино са разгледани през погледа на съвременния християнски апологет Джилбърт Честъртън.

„Всеки светец е лек, защото е противоотрова. Затова той често се превръща в мъченик. В качеството му на противоотрова понякога го вземат за отрова. Ролята му е да възвръща здравомислието на света, като преувеличава онова, което светът пренебрегва, а то далеч не е едно и също в различните епохи. Всяко поколение обаче инстинктивно търси своя светец и той не е такъв, какъвто хората го предпочитат, а по-скоро такъв, от какъвто се нуждаят“. Дж. Честъртън

Препоръчано

Книжно копие

15,00 лв.

От издателство Librum

християнска проза
Книгата „Светогорецът“ предоставя на българския читател възможността да се запознае с един уникален автор, познат до този момент на вярващите християни в други православни държави. Необикновеното в личността му е това, че сам той - монах, сега подвизаващ се в пустинническа килия на Света Гора Атон, пише главните си произведения в художествена проза. Повдигайки завесата над „невидимите“ атонски старци, авторът ни среща със своя главен герой Светогореца, който е въплъщение на отеческа християнска любов и мъдрост, а животът му е  жива проповед  на евангелския живот. За своя герой монах Салатиил не открива много. Но казва, че е имал щастието да общува с много старци. Нищо чудно, че образът на Светогореца е така плътно изваян, жив и реалистичен. Личност, с която не искаш да се разделяш, по подобие на останалите герои от книгата... Книгата се чете на един дъх не само с интересния сюжет, характерен по принцип за притчите, и поднесен от майстор разказвач. Тя ни запознава отблизо с един съвършен образец на православното старчество, за което само сме чували – с един от така наречените „невидими старци“, които тайнствено обитават Света Гора Атон, без да се показват на никого.

Отстъпка

Препоръчано

Книжно копие

17,00 лв.
Вышний зьмысел
Lorem Ipsum

Препоръчано

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.25,00 лв.
Стратегията разглежда социалните принципи на Православната и Католическа църкви, конкретни социални практики на Българската и Румънската православни църкви и на други християнски църкви в Европа и по-конкретно тяхната социално-милосърдна и благотворителна дейност в по-широк, европейски контекст.
 • Представени са конкретни примери за диаконията, осъществявана в изследваните страни. Засегната е също така ролята и дейността на християнски организации, подкрепящи Църквата при предоставянето на услуги за нуждаещи се.
 • Включва препоръки за оптимизиране на дейността на църковни организации и официални структури на Църквата на местно енорийско и епархийско ниво.
Стратегията е подготвена от преподаватели по богословие, свещеници и експерти, възпитаници на богословските факултети в София (България), Болоня (Италия) и Крайова (Румъния). Международните църковно-социални практики и препоръките дадени от ескпертите в настоящата стратегия са важен фактор за развитието на социалната дейност на Българската и Румънската православни църкви. Те са в унисон с църковното учение и църковните нормативни документи. Стратегията представя нови методи за диаконична работа, съответстващи с нуждите на Църквата и църковните служители и подпомагащи уязвими групи хора.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
млади хора в риск

Книгата "Пастирски грижи за младите хора в риск" е първо по рода си изследване в което са разгледани пастирските грижи за младите хора, съответно разпределени в трите основни глави:

В Първа глава са разгледани значението на термините „хора в риск”, „млади хора в риск”, видовете основни групи млади хора в риск и е извършен анализ на трите основни групи, предмет на настоящото изследване – млади хора без родители, наркозависими и  боледуващи от СПИН/HIV млади хора.

Втора глава е посветена на сравнително-историческия анализ на извори и примери на случаи на пастирски грижи за младите хора в риск, според Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, светите отци на Църквата, църковната история и съвременното им състояние в различните поместни Православни църкви; състоянието на тази грижа в България в Българската православна църква, Римокатолическата църква и при някои протестантски деноминации, както и методите на грижа за споменатите групи млади хора.

В Трета глава се посочват и анализират специалната пастирска подготовка, участието на енорията в тази грижа, включваща църковното доброволчество, благодатният живот на Църквата в тайнствата  Евхаристия, Покаяние и Елеосвещение като важен фактор при специалното душегрижие за младите хора в риск.

Книжно копие

14,00 лв.
Църква и общност
Lorem Ipsum

Препоръчано

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,50 лв.14,00 лв.
юдаизъм
Книгата търси отговор на фундаменталните въпроси:
 • дали жените равини са компромис с юдейската традиция
 • или това е нова реалност, на която Халаха (юдейският религиозен закон) трябва да отговори.
Особено деликатна е разгледаната връзка с джендър идеологията, широко развивана и изследвана от крайната форма на феминистките движения, едно от най-силните между които е самото еврейство.

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

3,99 лв.13,00 лв.
Абонаментният план отключва всички книги, статии и периодични издания с абонаментен достъп в библиотека Librum за онлайн четене за период от 1 месец. Всеки ден активен абонамент Ви носи точки за отстъпка от бъдеща покупка. Цената за абонаментния план за един месец е 12 лв. При желание абонаментът може да бъде подновен. Ако това не е, което търсите, посетете нашата онлайн книжарница, където може да закупите произведението, което Ви е необходимо.  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв. за 1 месец
Activitatea socială și filantropică a Bisericii. Ghid Strategic

Абонаментен достъп Либрум

3,00 лв.13,00 лв.
Christian Religious Education at schools.
The proceedings deal with applying information and communication technology (ICT) into Orthodox Christian religious education at schools.
 • The special focus is, how to make to most when implementing the different internet-based applications from a pedagogical perspective connected to Orthodox Christian religious education.
 • There are also topics concerning child’s spiritual and moral development, catechesis as a part of secularized culture and as tool in congregations.
 • Finally, there are presentations covering perspectives of the challenges and visions for religious education in the 21st century.
The contents are in sections.
 • The first one is a forum for discussions dealing with the ICT with classroom applications for new pedagogical solutions and practices in Orthodox Christian religious education.
 • The second section contains papers concerning the upbringing and nurture of the child or a person in a congregation’s or school’s educational setting.
The conference gathered together university professors and educators, independent scholars and students from Albania, Finland, Greece, Romania, Russia and the United States.  

Препоръчано

Абонаментен достъп Либрум

3,20 лв.10,00 лв.
Книгата на Клара Тонва "Ако любов нямам..." е посветена на християнството, чието основно съдържание, както и пълнотата на християнския живот, се свързват в едно чрез личността на Богочовека Иисус Христос. През призмата на разгледаните в текста централни теми на православното богословие - за Света Троица, за Боговъплъщението, за Светия Дух и за Църквата, които са от основополагащо значение за църковния и социалния живот, се прави опит да бъде изразена православна позиция относно актуални съвременни проблеми, каквито са:
 • екологичната криза;
 • дехуманизиращият потенциал на биотехнологиите;
 • хомосексуализмът;
 • религиозният фундаментализъм;
 • съвременният феминистки прочит на Библията;
 • „лицата" и границите на междурелигиозния диалог и други.
В книгата се преплитат догматически, социологически и религиоведски теми и представлява интерес за широк кръг читатели - от такива, които се интересуват от богословие, до търсещи Бога или невярващи.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.18,00 лв.

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални "бисквитки", позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални "бисквитки" на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на "бисквитки".

Допълнителни "бисквитки" на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.