Предлагано от: Librum
25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 1

Инв. № 10105
ISBN: 978-619-176-079-4
Информация за книгата:

Корици:

Твърди
Издание: 2016г.

Страници:

872
Издателство:ИК "Гутенберг"

Състояние:

Ново
25,00 лв.

Настоящият сборник „Мултикултурният човек. Том 1“ съдържа студии, статии и научни съобщения, посветени на 60-та годишнина на проф. д.и.н. Петър Гаренов, дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, уважаван член на академичния състав на катедра „История и археология“ към същия университет. Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“ – отлично олицетворява личността на проф. Гаренов.

Изтъкнат богослов и теолог, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист, скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук области.

В първия том материалите са подредени тематично по модули:

  • „Археология и история“,
  • „Език и литература“,
  • „Богословие, църковна история и християнско изкуство“
  • „Общество, образование и култура“.

Осемдесет и трима доказани в своята област автори и над хиляда и петстотин страници текст и илюстративен материал са сериозно доказателство за научната стойност на настоящия сборник. Произведенията, обединени в този сборник, се отличават с голямо разнообразие от сюжети и теми.

Част от статиите са придружени с илюстративен материал. Това дава възможност на читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от автора, и да се потопят в атмосферата, създадена от него. За автори в изданието са поканени (и всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти от България и чужбина.

В сборника има автори и от Русия, Германия, Великобритания, Турция, Гърция, Индонезия и др.

Съдържание:

От редакционната колегия

З. Козлуджов. За академичното израстване на проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов — отец Петър Гарена

Списък на научната продукция на проф. д.и.н. Камен Гаренов — отец Петър Гарена

Ив. Митев. Устременият. Биографичен очерк за отец Петър Гарена

Археология и история

Б. Кривошиева, Б. Драганов. За култа към Нимфите в провинция Тракия и светилището им в Diocletianopolis

Б. Драганов. За мултикултурните аспекти във възприятията на Хермес-Меркурий — между „Ψυχοπόμπος“ и „Добрия пастир“

М. Деянова. Раннохристиянски храмове в Карловския район през V—VІ в.

Д. Петров. Епископски центрове по Северното българско Черноморие IV—VI век

Т. Борисова. Антична крепост Боровец край с. Разлив, община Правец. Проучвания 2011—2015

Ст. Витлянов. Непубликувани предмети на въоръжението, конското снаряжение и бита от с. Марково Шуменско

Ив. Джамбов, Ст. Попов. Две средновековни църкви в землището на с. Драгойново, община Първомай (предварително съобщение)

Здр. Коркутова. Църква „Св. Никола“ в с. Гинци

Хр. Матанов. „Скорозрейно“ и „нетрайно“ ли е българското развитие?

С. Кацаров. Германия на границата между две епохи (края на ХV и началото на ХVІ век)

С. Симеонов. САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар — роб“ в модерната култура на Запада)

Т. Марева. Към въпроса за създаване на първите читалища в Родопите

Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград през 40-те — 70-те години на XIX век

Ст. Боянов. Религиозен живот в Източна Румелия

Д. Саздов. Идеята за славянско единство във възгледите и дейността на Стефан Савов Бобчев

А. Златева. Американското признание за милосърдието на царица Елеонора — „Коронованият ангел на България“ (1914 г. — несъстоялото се официално посещение на българската царица отвъд океана)

Р. Чукова. Приносът на генерал Георги Вазов за историческата география и мемоаристиката

Г. Марков. Влизането на България в Първата световна война: причини и предпоставки

В. Калоянов. Българите в Украйна до разпадането на Руската империя

З. Зафер. България след преврата на 9.IX.1944 в дописките на турския журналист и публицист М. Н. Делиорман

Б. Белегов. Лаврентий Павлович Берия — технократ и реформатор

Ст. Райчевски. Възникване и развитие на македонските бежански културно-просветни и благотворителни братства в България (1878—1951)

Ив. Джамбов, С. Джамбова. Неизвестен ръкопис от писмо на акад. Тодор Павлов до Тодор Живков по македонския въпрос (документален разказ)

Ив. Николов. Македонският въпрос, югославизмът, османският патриотизъм и модерната антропология

Н. Аврейски. Съветът на Европа: от пропилени надежди към откриване и преоткриване на своята мисия

Р. Пенджекова-Христева. Архивистът като архитект и медиатор на колективната историческа памет

Х. Азис. Децентрализацията в България — същност, проблеми и перспективи за развитие

Език и литература

Г. Митрев. Употребата на етникони в тракийските земи

А. Джурова. Посланията на кирилицата

Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ — пътят към истината

Х. Трендафилов. Кратка княжеска хроника на Тудор Доксов

Ю. Великов. Свети Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям

Н. Котова. Взаимовлияние восточной и западной книжных традиций в структуре Пересопницкого Евангелия

U. Schweier. Das Нежит-Amulett von Кърджали und die Rekonstruktion seines Textes

Хр. Тончева. Две кратки редакции на чина на свето богоявление

К. Венедикова. Надгробен надпис в чест на шейх

И. Илиев, М. Георгиева. За особеностите и мястото на станимашкия (асеновградския) говор от първата половина на XX век сред останалите български говори

Р. Стоянов. Еднокракият език

Т. Казанджиева. Българската съдба в три разказа на Ангел Каралийчев

З. Козлуджов. „Свещената книга“ в романовата структура на „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров — релации и трансформации

К. Рикев. Християнското светоусещане в лириката на Атанас Далчев

В. Косик. Анекдот в системе общественных отношений: народ и власть

Т. Фёдорова. Перформативные высказывания в системе средств выражения семантики вежливости в русском языке (на примере ситуации просьбы)

Х. Бекир. Параметри на социалното функциониране на турския език в България

М. Жилиева. За Кипър с любов и малко носталгия

Препоръчани книги

Българската православна църква под комунистическа власт
Книгата на проф. д-р Иван Денев "Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)" е трета част от неговото документално изследване. В тях авто...

4,20 лв.18,57 лв.

Настоящият труд "Византийски икони. Практическо ръководство за начинаещи" е полезен и актуален не само за утвърдени иконографи. Той е замислен и като справочник з...

10,00 лв.25,57 лв.

Трудът "История, устройство и управление на Струмишко-Драмска епархия (Беломорски дял, 1941 – 1942) и Драмска епархия (1943 – 1944) през прочита на архивни докуме...

18,57 лв.

От издателство Librum

В книгата "Плътската похот и борбата с греховните страсти - православен поглед (еклисиологичен и антропологически анализ)" са разгледани актуални въпроси свързани...

10,00 лв.

Книгата на проф. д-р Иван Денев "Комунистически диктат върху Българската православна църква (1944-1960)" е първа част от неговото документално изследване в четири...

3,60 лв.16,57 лв.

Учебното помагало по методика на екскурзоводската беседа е създадено, за да бъде в помощ на обучаваните бъдещи екскурзоводи в туризма при извършване на предварите...

18,57 лв.

Количка0
Вашата количка е празна
Продължете пазаруването
Търсене
×
Изберете код за отстъпка
Как да отгледаме децата си като зрели личности
БЕСТСЕЛЪР НА НЮ ЙОРК ТАЙМС

Как да отгледаме децата си като зрели личности

Знаем ли каква трябва да бъде целта на родителското възпитание? Не трябва ли да бъде отглеждането на самостоятелни зрели личности? Литкот-Хеймс предлага алтернативни практически стратегии, които подчертават значението на това да се позволи на децата да правят свои собствени грешки и да развият устойчивост, находчивост и вътрешна решителност, необходими за успеха в живата им като възрастни.

ПРОМО КОД: LYTHCOTT-HAIMS400

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.