Предлагано от: Librum
25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 1

Инв. № 10105
ISBN: 978-619-176-079-4
Инв. № 10105

Книжно копие

Информация за книгата:

Корици:

Твърди
Издание: 2016г.

Страници:

872
Издателство:ИК "Гутенберг"

Състояние:

Ново
25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 1

25,00 лв.

Мултикултурният човек. Том 1

Loading...

Настоящият сборник „Мултикултурният човек. Том 1“ съдържа студии, статии и научни съобщения, посветени на 60-та годишнина на проф. д.и.н. Петър Гаренов, дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, уважаван член на академичния състав на катедра „История и археология“ към същия университет. Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“ – отлично олицетворява личността на проф. Гаренов.

Изтъкнат богослов и теолог, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист, скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук области.

В първия том материалите са подредени тематично по модули:

 • „Археология и история“,
 • „Език и литература“,
 • „Богословие, църковна история и християнско изкуство“
 • „Общество, образование и култура“.

Осемдесет и трима доказани в своята област автори и над хиляда и петстотин страници текст и илюстративен материал са сериозно доказателство за научната стойност на настоящия сборник. Произведенията, обединени в този сборник, се отличават с голямо разнообразие от сюжети и теми.

Част от статиите са придружени с илюстративен материал. Това дава възможност на читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от автора, и да се потопят в атмосферата, създадена от него. За автори в изданието са поканени (и всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти от България и чужбина.

В сборника има автори и от Русия, Германия, Великобритания, Турция, Гърция, Индонезия и др.

Съдържание:

От редакционната колегия

З. Козлуджов. За академичното израстване на проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов — отец Петър Гарена

Списък на научната продукция на проф. д.и.н. Камен Гаренов — отец Петър Гарена

Ив. Митев. Устременият. Биографичен очерк за отец Петър Гарена

Археология и история

Б. Кривошиева, Б. Драганов. За култа към Нимфите в провинция Тракия и светилището им в Diocletianopolis

Б. Драганов. За мултикултурните аспекти във възприятията на Хермес-Меркурий — между „Ψυχοπόμπος“ и „Добрия пастир“

М. Деянова. Раннохристиянски храмове в Карловския район през V—VІ в.

Д. Петров. Епископски центрове по Северното българско Черноморие IV—VI век

Т. Борисова. Антична крепост Боровец край с. Разлив, община Правец. Проучвания 2011—2015

Ст. Витлянов. Непубликувани предмети на въоръжението, конското снаряжение и бита от с. Марково Шуменско

Ив. Джамбов, Ст. Попов. Две средновековни църкви в землището на с. Драгойново, община Първомай (предварително съобщение)

Здр. Коркутова. Църква „Св. Никола“ в с. Гинци

Хр. Матанов. „Скорозрейно“ и „нетрайно“ ли е българското развитие?

С. Кацаров. Германия на границата между две епохи (края на ХV и началото на ХVІ век)

С. Симеонов. САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар — роб“ в модерната култура на Запада)

Т. Марева. Към въпроса за създаване на първите читалища в Родопите

Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград през 40-те — 70-те години на XIX век

Ст. Боянов. Религиозен живот в Източна Румелия

Д. Саздов. Идеята за славянско единство във възгледите и дейността на Стефан Савов Бобчев

А. Златева. Американското признание за милосърдието на царица Елеонора — „Коронованият ангел на България“ (1914 г. — несъстоялото се официално посещение на българската царица отвъд океана)

Р. Чукова. Приносът на генерал Георги Вазов за историческата география и мемоаристиката

Г. Марков. Влизането на България в Първата световна война: причини и предпоставки

В. Калоянов. Българите в Украйна до разпадането на Руската империя

З. Зафер. България след преврата на 9.IX.1944 в дописките на турския журналист и публицист М. Н. Делиорман

Б. Белегов. Лаврентий Павлович Берия — технократ и реформатор

Ст. Райчевски. Възникване и развитие на македонските бежански културно-просветни и благотворителни братства в България (1878—1951)

Ив. Джамбов, С. Джамбова. Неизвестен ръкопис от писмо на акад. Тодор Павлов до Тодор Живков по македонския въпрос (документален разказ)

Ив. Николов. Македонският въпрос, югославизмът, османският патриотизъм и модерната антропология

Н. Аврейски. Съветът на Европа: от пропилени надежди към откриване и преоткриване на своята мисия

Р. Пенджекова-Христева. Архивистът като архитект и медиатор на колективната историческа памет

Х. Азис. Децентрализацията в България — същност, проблеми и перспективи за развитие

Език и литература

Г. Митрев. Употребата на етникони в тракийските земи

А. Джурова. Посланията на кирилицата

Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ — пътят към истината

Х. Трендафилов. Кратка княжеска хроника на Тудор Доксов

Ю. Великов. Свети Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям

Н. Котова. Взаимовлияние восточной и западной книжных традиций в структуре Пересопницкого Евангелия

U. Schweier. Das Нежит-Amulett von Кърджали und die Rekonstruktion seines Textes

Хр. Тончева. Две кратки редакции на чина на свето богоявление

К. Венедикова. Надгробен надпис в чест на шейх

И. Илиев, М. Георгиева. За особеностите и мястото на станимашкия (асеновградския) говор от първата половина на XX век сред останалите български говори

Р. Стоянов. Еднокракият език

Т. Казанджиева. Българската съдба в три разказа на Ангел Каралийчев

З. Козлуджов. „Свещената книга“ в романовата структура на „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров — релации и трансформации

К. Рикев. Християнското светоусещане в лириката на Атанас Далчев

В. Косик. Анекдот в системе общественных отношений: народ и власть

Т. Фёдорова. Перформативные высказывания в системе средств выражения семантики вежливости в русском языке (на примере ситуации просьбы)

Х. Бекир. Параметри на социалното функциониране на турския език в България

М. Жилиева. За Кипър с любов и малко носталгия

Loading...

Настоящият сборник „Мултикултурният човек. Том 1“ съдържа студии, статии и научни съобщения, посветени на 60-та годишнина на проф. д.и.н. Петър Гаренов, дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, уважаван член на академичния състав на катедра „История и археология“ към същия университет. Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“ – отлично олицетворява личността на проф. Гаренов.

Изтъкнат богослов и теолог, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист, скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук области.

В първия том материалите са подредени тематично по модули:

 • „Археология и история“,
 • „Език и литература“,
 • „Богословие, църковна история и християнско изкуство“
 • „Общество, образование и култура“.

Осемдесет и трима доказани в своята област автори и над хиляда и петстотин страници текст и илюстративен материал са сериозно доказателство за научната стойност на настоящия сборник. Произведенията, обединени в този сборник, се отличават с голямо разнообразие от сюжети и теми.

Част от статиите са придружени с илюстративен материал. Това дава възможност на читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от автора, и да се потопят в атмосферата, създадена от него. За автори в изданието са поканени (и всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти от България и чужбина.

В сборника има автори и от Русия, Германия, Великобритания, Турция, Гърция, Индонезия и др.

Съдържание:

От редакционната колегия

З. Козлуджов. За академичното израстване на проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов — отец Петър Гарена

Списък на научната продукция на проф. д.и.н. Камен Гаренов — отец Петър Гарена

Ив. Митев. Устременият. Биографичен очерк за отец Петър Гарена

Археология и история

Б. Кривошиева, Б. Драганов. За култа към Нимфите в провинция Тракия и светилището им в Diocletianopolis

Б. Драганов. За мултикултурните аспекти във възприятията на Хермес-Меркурий — между „Ψυχοπόμπος“ и „Добрия пастир“

М. Деянова. Раннохристиянски храмове в Карловския район през V—VІ в.

Д. Петров. Епископски центрове по Северното българско Черноморие IV—VI век

Т. Борисова. Антична крепост Боровец край с. Разлив, община Правец. Проучвания 2011—2015

Ст. Витлянов. Непубликувани предмети на въоръжението, конското снаряжение и бита от с. Марково Шуменско

Ив. Джамбов, Ст. Попов. Две средновековни църкви в землището на с. Драгойново, община Първомай (предварително съобщение)

Здр. Коркутова. Църква „Св. Никола“ в с. Гинци

Хр. Матанов. „Скорозрейно“ и „нетрайно“ ли е българското развитие?

С. Кацаров. Германия на границата между две епохи (края на ХV и началото на ХVІ век)

С. Симеонов. САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар — роб“ в модерната култура на Запада)

Т. Марева. Към въпроса за създаване на първите читалища в Родопите

Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград през 40-те — 70-те години на XIX век

Ст. Боянов. Религиозен живот в Източна Румелия

Д. Саздов. Идеята за славянско единство във възгледите и дейността на Стефан Савов Бобчев

А. Златева. Американското признание за милосърдието на царица Елеонора — „Коронованият ангел на България“ (1914 г. — несъстоялото се официално посещение на българската царица отвъд океана)

Р. Чукова. Приносът на генерал Георги Вазов за историческата география и мемоаристиката

Г. Марков. Влизането на България в Първата световна война: причини и предпоставки

В. Калоянов. Българите в Украйна до разпадането на Руската империя

З. Зафер. България след преврата на 9.IX.1944 в дописките на турския журналист и публицист М. Н. Делиорман

Б. Белегов. Лаврентий Павлович Берия — технократ и реформатор

Ст. Райчевски. Възникване и развитие на македонските бежански културно-просветни и благотворителни братства в България (1878—1951)

Ив. Джамбов, С. Джамбова. Неизвестен ръкопис от писмо на акад. Тодор Павлов до Тодор Живков по македонския въпрос (документален разказ)

Ив. Николов. Македонският въпрос, югославизмът, османският патриотизъм и модерната антропология

Н. Аврейски. Съветът на Европа: от пропилени надежди към откриване и преоткриване на своята мисия

Р. Пенджекова-Христева. Архивистът като архитект и медиатор на колективната историческа памет

Х. Азис. Децентрализацията в България — същност, проблеми и перспективи за развитие

Език и литература

Г. Митрев. Употребата на етникони в тракийските земи

А. Джурова. Посланията на кирилицата

Д. Кенанов. Симеоновият „Златоструй“ — пътят към истината

Х. Трендафилов. Кратка княжеска хроника на Тудор Доксов

Ю. Великов. Свети Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям

Н. Котова. Взаимовлияние восточной и западной книжных традиций в структуре Пересопницкого Евангелия

U. Schweier. Das Нежит-Amulett von Кърджали und die Rekonstruktion seines Textes

Хр. Тончева. Две кратки редакции на чина на свето богоявление

К. Венедикова. Надгробен надпис в чест на шейх

И. Илиев, М. Георгиева. За особеностите и мястото на станимашкия (асеновградския) говор от първата половина на XX век сред останалите български говори

Р. Стоянов. Еднокракият език

Т. Казанджиева. Българската съдба в три разказа на Ангел Каралийчев

З. Козлуджов. „Свещената книга“ в романовата структура на „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров — релации и трансформации

К. Рикев. Християнското светоусещане в лириката на Атанас Далчев

В. Косик. Анекдот в системе общественных отношений: народ и власть

Т. Фёдорова. Перформативные высказывания в системе средств выражения семантики вежливости в русском языке (на примере ситуации просьбы)

Х. Бекир. Параметри на социалното функциониране на турския език в България

М. Жилиева. За Кипър с любов и малко носталгия

Препоръчани книги

Предложената църковноисторическа тема представлява интерес за значителен кръг читатели, които се интересуват от историята на Българската църква.

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
Богослужение и църква
Сборникът "Свидетелство, служение и богослужение на Църквата" е резултат от научноизследователските дейности по едноименния проект, чиято цел е да припомни "отеческата съкровищница" на Църквата в областта на практическото богословие. СЪДЪРЖАНИЕ Предговор Част първа
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВЯРАТА И ДУХОВНО-ПРОСВЕТНОТО СЛУЖЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА
Костадин Нушев. Духовни напътствия и нравоучитедни наставления на свети Софроний Врачански за просветното служение на българските свещенослужители Иван Йовчев. Просветителската дейност на митр. Методий (Кусев) до избора му за Старозагорски архиерей Ангел Карадаков. Църковно-социалната дейност в Неврокопска епархия по времето на митрополит Борис lagaru Laurentiu-loan. Situatia Bisericii Ortodoxe Romane in Perioada interbelica - puncte cheie Илиана Димова. Ролята на адаптираните библейски текстове (наративи) в проеса на възпитание на децата в предучилищна възраст Елеонора Асенова. Възприемане на музиката в обучението по религия в детската градина Огнян Узунов. Съвременни практики на духовно-просветна и църковно-милосърдна дейност на Русенска света митрополия Част втора
ПАСТИРСКО И СОЦИАЛНО СЛУЖЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА
Иво Янев. Църковно-социални и пастирски аспекти в служението на св. св. Кирил и Методий Георги Канев. Войната според Православното Предание въз основа на българските публикации до 1944 г. Михаил Михайлов. Военното свещенство: необходимост и нормативни предпоставки за неговата реализация Кирил Синев. Съвременни аспекти на румънското военно свещенство Г. Попиванов, В. Тонева, И. Янев, В. Мутафчийски. Военномедицинският опит и служението на ближния. Приносът към възпитанието на децата в енорийските центрове в цивилна обстановка Гроздан Стоевски. Приносът на сдружение „Св. Георги Победоносец" в пастирската грижа за християни военнослужещи Ваня Карчина. Християнската любов към ближния в служението на Църквата Красимир Иванов. Ролята на пастира в процеса на личностна промяна при зависими в контекста на психо-социална рехабилитация Част трета
БОГОСЛУЖЕНИЕ, ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО И ЦЪРКОВНА МУЗИКА
Иван Иванов (Кюмурджийски). Социалното измерение на Евхаристията в контекста на българската и световна икумена Татяна Иванова. Неръкотворните образи на Иисус Христос („Камулиански" и „Светото Лице") Любомир Игнатов. Жената и църковнопевческото дело през вековете. (Видни песнопойки и химнотворки в Православната църква) Стоян Малинов. Знаменният разпев във „Всенощно бдение" On. 37 от Сергей Рахманинов Делян Тодев. Произход и развитие на типика във византийската и българската литургична практика. (Общи постановления) Николинка Климукова. Чудесата Христови в стенописите от Новата митрополия в Несебър. Ролята на вярата за изцеленията. (Посветено на 420-годишнината от преизписването на храма) Силва Маринова. Христовите притчи в българската църковна живопис през Възражданет

Препоръчано

Книжно копие

21,00 лв.
Патрология
Трудът на проф. Илия Цоневски "Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели. Том II" идва след продължителна работа по подготовката на съвременна и специализирана библиография, която може да се сравни с най-подробните библиографии по Патрология в световен мащаб. Книгата представлява безценно помагало за специалистите в областта на изследванията на древното християнство и медиавистиката. (Второ преработено и допълнено издание)

Препоръчано

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
Вышний зьмысел
Lorem Ipsum

Препоръчано

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.25,00 лв.
християнска проза
Книгата „Светогорецът“ предоставя на българския читател възможността да се запознае с един уникален автор, познат до този момент на вярващите християни в други православни държави. Необикновеното в личността му е това, че сам той - монах, сега подвизаващ се в пустинническа килия на Света Гора Атон, пише главните си произведения в художествена проза. Повдигайки завесата над „невидимите“ атонски старци, авторът ни среща със своя главен герой Светогореца, който е въплъщение на отеческа християнска любов и мъдрост, а животът му е  жива проповед  на евангелския живот. За своя герой монах Салатиил не открива много. Но казва, че е имал щастието да общува с много старци. Нищо чудно, че образът на Светогореца е така плътно изваян, жив и реалистичен. Личност, с която не искаш да се разделяш, по подобие на останалите герои от книгата... Книгата се чете на един дъх не само с интересния сюжет, характерен по принцип за притчите, и поднесен от майстор разказвач. Тя ни запознава отблизо с един съвършен образец на православното старчество, за което само сме чували – с един от така наречените „невидими старци“, които тайнствено обитават Света Гора Атон, без да се показват на никого.

Отстъпка

Препоръчано

Книжно копие

17,00 лв.
Измеренията на човека
В книгата "Измеренията на човека" се съдържат знания за човека. Той е единствен по произхода и ценноста си в този свят. Неговата уникалност е разкрита от библейското антропологично учение. В центъра на изследването е разположен християнският възглед за човека като личност. Разгледани са също и някои аспекти на неговото  проявление, а именно:
 • отношението му към физическия свят;
 • религията;
 • съществуващото зло като заплаха за неговата идентичност.
В книгата заемат място някои философски антропологични концепции, които кореспондират с християнската антропология и свидетелстват за паралелния път (на библейското откровение), чрез който Бог е учил народите.

Препоръчано

Книжно копие

13,00 лв.
Църква и общност
Lorem Ipsum

Препоръчано

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,50 лв.14,00 лв.
Св. Франциск. Св. Тома

В книгата "Св. Франциск от Асизи. Св. Тома от Аквино - Немия вол" двамата средновековни автори св. Франциск и св. Тома от Аквино са разгледани през погледа на съвременния християнски апологет Джилбърт Честъртън.

„Всеки светец е лек, защото е противоотрова. Затова той често се превръща в мъченик. В качеството му на противоотрова понякога го вземат за отрова. Ролята му е да възвръща здравомислието на света, като преувеличава онова, което светът пренебрегва, а то далеч не е едно и също в различните епохи. Всяко поколение обаче инстинктивно търси своя светец и той не е такъв, какъвто хората го предпочитат, а по-скоро такъв, от какъвто се нуждаят“. Дж. Честъртън

Препоръчано

Книжно копие

15,00 лв.
Книгата се появява за първи път през 1950 г. и не престава да се издава както по времето на комунизма, така и днес. Времената наистина са били трудни и тъкмо затова още по-високо следва да бъде оценен трудът на архимандрит д-р Николай (по-късно Макариополски епископ) и архимандрит д-р Серафим (Алексиев). Те съставят това просто и ясно изложение на свещената история на Стария и Новия Завет, на православния катехизис и богослужение. През изминалите десетилетия тази книга се превърна в класическа за нашата Църква. Поколения българи са прохождали във вярата с нея. Българската православна литература не познава друга книга, която да е претърпяла толкова много издания. Тя не е загубила своята актуалност и днес, поради което нейното последно издание запазва текста на първообраза, със съответните технически актуализации. В него илюстрациите са подбрани изцяло в стила на православната иконография, въз основа на класически византийски, светогорски, български, руски и други образи.
 • В книгата кратко и ясно са преразказани основните събития от свещената история на Стария Завет. Следва разказ за въплъщението на нашия Господ Иисус Христос и предаването на Новия благодатен Завет, усвоен завинаги от Христовата църква чрез светите апостоли. Следващата част съдържа изяснение на богооткровените истини, изложени в Символа на вярата.
 • Тук ще намерим въвеждане в смисъла на християнския живот, изявен в църковните Тайнства. Последната част е посветена на християнското богослужение. Показани са най-съществените черти на православния храм, на свещенослужителите и на отделните църковни служби, като ударението е поставено върху светата Литургия - сърцето на благодатния и тайнствен живот в Христа.
*** Книгата е насочена е към широк кръг читатели, но е подходяща и за курсовете по Православно вероучение, Свещено Писание, катехизис, богослужение и др. богословски дисциплини.

Препоръчано

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.
омиилетика
Монографията "Проповед. Проповедник. Слушатели" е опит да бъдат представени във възможно най-голяма пълнота трите страни на омилетичната комуникация – проповедта (словото Божие), проповедника и слушателите. В нея са установени и изведени пресечни точки между омилетиката и реториката. Отделя се сериозно внимание както на теоретичните омилетични знания, така и на практическите ораторски умения. Това осигурява успех на проповедника, а и на всеки оратор при говорене пред различни видове аудитории.
 • В текста са включени и методически насоки за изготвяне и произнасяне на проповеди.
 • Книгата представлява синтез на научните дирения и академичните постижения на преподавателя по омилетика доц. д-р Андриан Александров.
 • Изследването е резултат от задълбочения изследователски интерес на автора не само към проповедта, към омилетиката, но и към реториката. И двете сродни науки своя принос в човешката в човешката култура чрез наследството си на теоретично, концептуално и методическо равнище.
Съчинението е насочено най-вече към студенти по богословие, към свещенослужители и проповедници на словото Божие. Би представлявало интерес също така и за всички, които изучават реторика, ораторско майсторство, християнското богословие, античната и средновековна култура.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

6,80 лв.14,00 лв.

От издателство Librum

Краезнание
В Учебната програма по краезнание за град Бургас авторът е заложил  постепенното паметно "завоюване" на ключови градски обекти и територии, но и на специфичните социални групи, които следва да усвоят тази културна аксиология. Учебната програма разгръща в детайли начините за овладяването на децата в детските градини и учениците в основните училища на бургаските културни пространства, специфични точно и само за тази определена градска общност, за осмислянето и изпълването им със социален смисъл, за културната експлоатация на тези пространства като актуализатори на традицията, паметта и идентичността. Проф. дн. Диана Радойнова

Отстъпка

Книжно копие

15,00 лв.
В някои изследвания личността на Богочовека се разглежда в контекста на междурелигиозния диалог (т.е. христологията като обща основа за диалог).  Други акцентират само върху образа Му в Корана; част от тях надценяват ролята на Иисус Христос в Корана. Трети, в стремежа си за модерно тълкуване на исляма, представят Иисус Христос само като виден представител на етиката, изправяйки Го срещу сляпото подражание в исляма (таклиид). В книгата се прави опит за:
 • по-пълно обгръщане на ислямската представа за Иисус Христос
 • разкриване на ислямските аргументи и съпоставителен анализ с християнството, което по своята същност е христоцентрично.
 

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

6,99 лв.16,00 лв.
Книгата на Клара Тонва "Ако любов нямам..." е посветена на християнството, чието основно съдържание, както и пълнотата на християнския живот, се свързват в едно чрез личността на Богочовека Иисус Христос. През призмата на разгледаните в текста централни теми на православното богословие - за Света Троица, за Боговъплъщението, за Светия Дух и за Църквата, които са от основополагащо значение за църковния и социалния живот, се прави опит да бъде изразена православна позиция относно актуални съвременни проблеми, каквито са:
 • екологичната криза;
 • дехуманизиращият потенциал на биотехнологиите;
 • хомосексуализмът;
 • религиозният фундаментализъм;
 • съвременният феминистки прочит на Библията;
 • „лицата" и границите на междурелигиозния диалог и други.
В книгата се преплитат догматически, социологически и религиоведски теми и представлява интерес за широк кръг читатели - от такива, които се интересуват от богословие, до търсещи Бога или невярващи.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.18,00 лв.
сецесион
„Литературният сецесион: българската Belle Époque“ е първото монографично литературоведско изследване върху българския декоративизъм (началото на 20. век).
 • Авторката излиза отвъд етнолитературния центризъм, показвайки феномена на българския сецесион в контактните му точки с европейския контекст.
 • Изследването не визира единствено персоналиите – откроени са мотиви, художествени похвати и основни философски възгледи на литературната епоха, както и водещи концепции за изкуството, споделяни от българските автори, чиито високохудожествени текстове принадлежат на златната Belle Époque.

Препоръчано

Книжно копие

30,00 лв.
Обучение по религия
В изследването "Религиозно образование. Сравнителен дискурс на съвременното училищно обучение по религия в страните от Европейския съюз" се обосновава значението на религиозното образование в контекста на училищната система на страните от Европейския съюз. Подчертава се необходимостта от придобиване на ясна визия относно собствената религиозна или друга идентичност, както и от разбирането на другите, разширяването на хоризонта и развитието на личния потенциал в един разнообразен и бързо променящ се свят. Разгледани са понятията „религия“, „религиозно образование“, „светско образование“ и „религиозна грамотност“, които са основни за европейския контекст на религиозното образование. Представена е същността и спецификата на съвременното училищно преподаване на религия/религии в различните европейски страни. Акцентира се на обучението по религия в България в последните десетилетия, както и на Концепцията на Българската православна църква относно визията за неговото осъществяване. Монографията е предназначена за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на религиозната и социалната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, експерти по управление на образованието, политици, родители и всички онези, които се интересуват от съвременното състояние на училищното обучение по религия в европейски контекст.

Книгата може да бъде разгледана след заплащане за абонаментен достъп, който отключва всички книги в библиотека Librum

Към абонаментния достъп

При избор на опция „онлайн достъп“ може да четете книгата онлайн за неограничен период (запознайте се с общите условия на Librum). Книгата ще се отключи след като завършите поръчката.

 

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

14,00 лв.25,00 лв.
проф. д-р Иван Денев
Книгата на проф. д-р Иван Денев "Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)" е трета част от неговото документално изследване. В тях авторът разглежда взаимоотношенията между Църквата и Държавата в България по времето на социализма. Изследването включва нови материали за Българската православна църква. То обхваща главно:
 • Архива на МВнР, фонд 10 (Дирекция по Вероизповеданията) и
 • Централния държавен архив (ЦДА).

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

4,20 лв.18,00 лв.
Иван Денев
Книгата на проф. д-р Иван Денев е четвърта част от неговия документален труд върху отношенията между Църква и Държава в България (1944-1989 г.). Изданието се базира върху богат архивен материал за периода. Книгата съдържа нови материали за това как български
 • архиереи
 • свещеници и
 • мирски лица,
членове на БПЦ, са вербувани от ДС. Много от тях, като членове и на БКП, работят "за строителството на социализма".

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

3,50 лв.16,00 лв.
Книгата на Клара Тонева "Въведение в Православното догматическо богословие" представлява пълен университетски курс лекции по догматическо богословие. Догматическото богословие е основна богословска дисциплина, която се изучава във всички средни и висши духовни училища. Настоящият учебник у предназначен за курса по догматика във висшето училище.

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

7,20 лв.18,00 лв.
Визаннийски икони
Настоящият труд "Византийски икони. Практическо ръководство за начинаещи" е полезен и актуален не само за утвърдени иконографи. Той е замислен и като справочник за всеки, който се интересува от историята, развитието и технологията на иконописта. Изучаването и изповядването на Христовото учение е немислимо без свещените изображения - иконите. Те са неделима част от Православното вероучение и традиция. Практическото приложение на съдържанието ще доведе до обогатяване на всички, които имат интерес от това изкуство. И, надяваме се, ще доведе също и до осезателен резултат върху облика на иконите. Иконите, които ще се появят занапред в нашите храмове, изписани от автори, носещи църковно съзнание и благодатно водени от Светия Дух.

Отстъпка

Препоръчано

Онлайн достъп

Книжно копие

10,00 лв.25,00 лв.
Светодавец - 1/2022 корица
Списание "Светодавец" е научно-богословско издание, списвано съвместно от екипа на православния сайт "Добротолюбие" и преподаватели от Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Притежава необходимите ISSN номера за онлайн и печатно издание. В списанието може да откриете както академични статии, така и любопитни и интересни материали за църковния и духовен живот.
 • Изданието започва като студентска инициатива през 2015 г., от 2019 г. е възстановено, а от 2020 г. излиза ежемесечно.

В книжарницата можете да поръчате всички броеве на списанието!

Книжно копие

5,00 лв.

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални "бисквитки", позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални "бисквитки" на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на "бисквитки".

Допълнителни "бисквитки" на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.