Цена
Цена - slider
20 лв.30 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Корица на книга
По време на осемвековното си съществуване Охридсата архиепископия е свързана с почти всички балкански държави. Нейната история е великолепна илюстрация на сложния, труден и мъчителен път, извървян от част от българската нация. Първият том проследява историята на Охридската архиепископияот нейното създаване до завладяването на Балканския полуостров от турците. Авторът ни запознава с личнасти, чиято историческа значимост далеч надхвърля ругеоналните граници. Сред тях са св. Климент Охридски, архиепископите Теофилакт Охридски и Димитър Хоматиан и редица други.

Книжно копие

20,00 лв.
корица на книга
Авторът проследява състоянието на Охридската архиепископия по време на турското робство.
  • Посочени са границите на епархиите, архиепископите и епархиалните архиереи
  • Изследнати са взаимоотношенията между клира и паството
  • Специално място е отделено както на устройството и управлението на Охридската църква, притежаваща законодателна, изпълнителна и съдебногрожданска власт, така и на избора на йерарсите, на издръжката на клира, на църковната дисциплина и на организацията и дейността на църковния съд.

Книжно копие

30,00 лв.
Зареждане...
Цена
Цена - slider
20 лв.30 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор