Цена
3 лв.35 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
„Книгата представлява ценен принос не само в българската, но и въобще в православната църковно-правна наука. Тя е пръв опит за всестранно, систематично и цялостно изследване на проблематиката за брака, развода и последващия брак. Актуалността на изследването проличава чрез каноничен поглед относно съвременните обществени процеси и проблеми, които вълнуват църковната общественост (безбрачие и второбрачие на клириците, последващи бракове, извънбрачна раждаемост и др.).“
 • Проф. протопр. д-р Николай Шиваров
„Мащабно изследване с богато съдържание. Представлява задълбочено и полезно изследване, резултат на дългогодишни усилия и продължителна работа. Ценен принос в богословската наука и запълва значителна празнота в богословските знания. Впечатляват умението и ерудицията на автора да се справи с огромен и разнообразен материал, обхващащ широка хронологическа рамка – от древните страни до ранното средновековие, Византия и съвременните брачни проблеми.“
 • Проф. д-р Гълъбина Петрова

Книжно копие

20,00 лв.
История на България
По днешните български земи идеите на християнството се разпространяват лично от двама от учениците на Иисус Христос. През 52 г. св. апостол Андрей предприема обиколка на богатите и многолюдни градове на българския черноморски бряг. Тогава са организирани и първите християнски общини начело с епископ. През ІІІ- ІV в. значителни български групи се заселват около Черно море. През 632 г. кан Кубрат създава държава, наречена от византийските хронисти "Велика България". Религиозната толерантност в българското общество е причина християнската вяра да намери за кратко време значителен брой адепти. Създателят на Велика България кан Кубрат е приел християнството във византийския двор. Християни са и наследниците му от династията Дуло, управлявали до 759 г. През 864 г. хронистите от цяла Европа отбелязват: "Прие светото Кръщение българският цар Борис заедно с целия си народ". Авторът

Отстъпка

Книжно копие

22,00 лв.
Сборникът съдържа докладите от две научни конференции, организирани от Центъра за проечване на нови религиозни движения, проведени през 2006 г.:
 • международен семинар „Заплахата от Сибир – нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”, 25-26.05.2006г.
 • национална конференция „Вероизповедания и нови религиозни движения в България – проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз”, 10-12.11.2006г.).
Обсъжданите в тези форуми въпроси продължават да бъдат актуални и днес. Темите на тези конференции обхващат редица въпроси, свързани с проблеметиката на новите религиозни движения и тоталитарните деструктивни секти. Обсъжданите на тези специализирани форуми въпроси продължават да бъдат актуални за нашето общество и дори придобиват нови измерения. Много от проблемите за:
 • статута на вероизповеданията и религиозните общности,
 • дейността на новите религиозни движения,
 • и заплахите за обществото и отделната личност, произтичащи от деструктивните прояви на някои тоталитарни секти,
предстои да се разглеждат и разрешават в нови условия и пред лицето на нови предизвикателства, както в духа на националните традиции и в рамките на националните правни системи, така и според европейските норми и стандарти. Принципите за регламентиране на дейността на вероизповеданията и новите религиозни общности, които в България познаваме от националната традиция и националното законодателство, предстои да се синхронизират с международните правни норми и стандарти, които се изработват и прилагат в страните от Европейския съюз. В този процес от значение ще бъде както националната идентичност, така и новите предизвикателства, произтичащи от интеграционните и глобализационните процеси, които се отразяват и в областта на религиозния живот и рефлектират върху многообразието на формите на неговите прояви.

Отстъпка

Книжно копие

10,00 лв.
Църква и държава, църква и империя
В сборника "Византийската църква: между небето и земята" са подбрани и хронологично подредени десет от най-важните статии и студии на прот. Йоан Майендорф. Те са посветени на голямата тема за живота и положението на Църквата в пределите на Източната Римска империя, известна повече като Византия, през дългия, повече от десетвековен византийски период и включва:
 • църковно-държавните отношения,
 • богослужебният живот и богословското развитие,
 • проблемите на диалога на Православната църква с Римокатолическата, с нехалкидонските църкви и с исляма
 • и, накрая – победата на исихазма във Византия като апогей на дългата и сложна история на Църквата от този период.
   

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
архиви
Автор на двутомната история на военното духовенство на България е проф. дн отец Петър Гарена. В първия том на книгата се изследва дейността на духовенството, а вторият том е сборник от документи, повечето от които се публикуват за първи път. Това е първото обстойно изследване на тази тема, като авторът е привлякъл максимален брой извори. В същото време той свързва работата си по изследването и с мисията си на свещенослужител на Българската църква.

Книжно копие

28,00 лв.
проповеди архив
Книгата обнародва и анализира проповедите от архива на Рилския манастир от епохата на Възраждането.

Отстъпка

Книжно копие

10,00 лв.
Сборникът съдържа тридесет и три дидактични игри, използвани в часовете по религия (вероучение). Предложените дидактични игри са примерни. Възможни са най-различни варианти. Това зависи от желанието и въображението на самия учител. В помагалото предлаганите игри са разделени на подвижни, предметни, печатни, словесни и музикални. Препоръчваме книжката на началните учители по религия.

Книжно копие

5,00 лв.
ислямска етика
 • Изследването анализира някои от по-основните постановки на ислямската етика.

Препоръчано

Книжно копие

7,20 лв.
презентация
Ако искате да научите като презентатор:
 • как да изготвите сценарии за различни презентации;
 • как да направите слайдовете информативни и интересни;
 • каква е разликата между промоция и презентация.
Ако искате да формирате у себе си:
 • концентрация и разпределеност на вниманието;
 • умения да направлявате диалога с аудиторията;
 • увереност и самоконтрол при презентиране.
Ако искате да бъдете:
 • убедителни и интересни презентатори;
 • атрактивни и въздействащи оратори;
 • манипулативни и провокативни говорители.
Ако искате да направите:
 • уместно пространствено оформление за презентация;
 • подходящ избор на технически уреди и устойства;
 • ефектно съчетаване на езикови, неезикови и визуални средства.
Добре е да прочетете тази книга.

Книжно копие

15,00 лв.
Бог, свят, Св. Троица
Отец Йоан Романидис (1927 – 2001) е един от водещите православни богослови на XX век. В продължение на десетилетия е представител на Гръцката православна църква и на Вселенската патриаршия на различни богословски диалози. Автор е на многобройни съчинения, които засягат ключови за православното богословие въпроси. Съдържанието на книгата "Кратка православна светоотеческа догматика" включва следните части:
 1. Бог и свят;
 2. Светата Троица;
 3. Христология;
 4. Еклисиология.
Томчето включва и кратък гръцко-английско-български богословски терминологичен речник – индекс. Препоръчваме книгата на всеки, които се интересува от учението на Православната църква.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
корица
Темата за властта е една от онези теми, които винаги остават открити за още размисли, анализи и поуки. В този смисъл книгата "Кръстът и Короната" е опит да се припомни отново и да се осветли тема, която векове наред е била актуална и обществено значима. Това е въпросът за Божествения произход на властта и нейните изначални проявления в обществения живот – духовната и светската власт. Авторката анализира:
 • произхода;
 • предназначението;
 • и идеала на властта.
Книгата представлява интерес за историци, политолози, юристи и богослови, както и за всички, които се интересуват от взаимоотнашенията Църква - Държава.

Отстъпка

Книжно копие

18,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
Македония
Lorem Ipsum

Книжно копие

12,00 лв.
пазарно стопанство
Учебникът "Обща теория на пазарното стопанство - Микроикономика" е предназначен за учениците от всички специалности на техникумите по икономика и търговия. Разработен е според одобрената от МОН учебна програма по тази дисциплина. При разработването на учебника се възприема разбирането, че учениците от средните училища по икономика трябва да имат задълбочени и трайни познания по общата теория на икономиката (икономикс). Това е необходимо за съвременните специалисти у нас. Структурата на учебника е обсъдена на национална среща на учителите по обща теория на пазарното стопанство, организирана от Министерството на образованието, младежта и науката. С въвеждането на единния приемен изпит за кандидат-студенти в УНСС учебникът по "Обща теория на пазарното стопанство" в двете му части "Микроикономика" и "Макроикономика" се препоръчва като основен източник за подготовка по специализирания раздел от изпита по Икономика.

С тестове и задачи

 • Четвърто коригирано издание

Книжно копие

35,00 лв.
Християнство и ислям
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Християнство и ислям
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

биография
Живял като монах в планините на Северна Калифорния, отец Серафим Роуз разчупва границите на своето време и навлиза в сърцето на древната християнска опитност, като свързва разпадащата се духовност на западния човек с неговите изгубени корени и показва обратния път към Бога. Днес името на отец Серафим е познато и обичано от милиони хора по целия свят, особено в Русия и Източна Европа, където в годините на комунизма, неговите книги се разпространяваха нелегално в хиляди ръчно направени преписи.

Книжно копие

30,00 лв.
Пети "Св. Николаевски" православни образователни четения
 • Сборник с доклади

Книжно копие

6,00 лв.
Православната църква словесна икона
Православната църква учи, че Библията е словесна икона на самия Бог. Точно както хората и събитията, изобразени на рисуваните икони, "действително присъстват" във и чрез физическото им изобразяване, така и Бог "действително присъства" във и чрез физическото изобразяване на Неговото записано слово. Четейки и изучавайки Свещеното Писание, молейки се с Негова помощ и разсъждавайки върху Писанието, става възможно да се докоснем до Самия Бог и да общуваме с Него. Чрез усърдно и молитвено изучаване и размишление върху Библията човек може както да "докосне", така и да "бъде докоснат" от вечната, неразделна и животворяща Троица. Джордж Кронк e православен богослов, доктор по философия на Южноилинойския университет, САЩ и професор по философия и сравнително религиознание в колежа на Ню Джърси е познат преди всичко на православните хора на Запад. Той е автор на серия лекции, посветени на православното богословие и свързаните с него области.

Книжно копие

10,00 лв.
Това издание е плод на търсенията и личния опит на един вярващ човек в усилията му да живее като християнин в един по същество Нехристиянски свят. Личен опит и търсения, които бихме искали да споделим с вас.
 • Животът и смъртта
 • любовта и сенките, които я помрачават
 • бракът и децата
 • старостта
 • опитите ни за духовен живот
 • новите проблеми, с които се сблъскваме в света: евтаназия, трансплантации, наркомания, естетическата хирургия...
Това са някои от темите, на които се спира авторката на този сборник от статии и есета, публикувани през последните три години в „Църковен вестник” и православните сайтове в страната. Едно преоткриване на хората около нас. Едно вглеждане в проблемите, с които неизбежно се сблъскваме в света. Едно вглеждане в нас самите: в нашите падения и в духовните ни полети. Едно вглеждане в нещата от живота през очите на вярата.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

3,50 лв.10,00 лв.
Книгата "Сигурност в невидимото" вероятно е най-наситеното в своята краткост достижение на дългогодишния духовен и учителен път на своя автор. Ахимандрит Пласид Дезей, монах в гръцката светогорска обител "Симонопетра". Той е игумен на нейния метох "Свети Антоний Велики" във френския департамент Дром, преподавател по патристика в православния богословски институт "Св. Сергий" в Париж.

Книжно копие

13,00 лв.
Изследването на социалната мисия на Българската православна църква е опит за се очертае социалната работа на Църквата. То е адресирано както към вярващи, така и към невярващи. Разработено е специално към:
 • семинаристи,
 • студенти по богословие,
 • учители по религия
 • работници в социалната сфера.
но също така и към всички, които се интересуват от ролята и мястото на Църквата в обществения живот.

Книжно копие

19,50 лв.
Сп. Богословска мисъл
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

психосоматична медицина
Авторът на "Учението на св. Йоан Лествичник и нашето време", известният психиатър, психолог и психотерапевт Владета Йеротич, разглежда основни теми от аскетическото учение на великия синайски подвижник и търси допирните точки със съвременната:
 • дълбинна психология и
 • психосоматична медицина.
Книгата не е изолирано явление, а се вплита по органичен начин в цялостното творчество на автора и е включена в поредицата от книги, в които той свързва учението на големите църковни отци – св. Марк Подвижник, св. Исаак Сириец, св. Максим Изповедник и св. Йоан Лествичник с епохата и духовната култура на нашето време. Както навсякъде, така и тук проф. Йеротич изгражда своя анализ върху здравата основа на класическите текстове на светоотеческата литература (в случая с настоящата книга върху – Лествицата на св. Йоан Лествичник), но също и върху най-значимите съвременни богословски достижения.

Книжно копие

10,00 лв.
Зареждане...
Цена
3 лв.35 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор