Цена
Цена - slider
6 лв.35 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Наред с "волята за власт" централни в тази книга са идеите за свръхчовека, за духовния аристократизъм, позволяващ на известен духовен елит издигане над общоприетите морални норми, над представите на религията за добро и зло.

Книжно копие

15,00 лв.
Книга об Апокалипсисе была последним трудом о. Сергия, который он успел закончить до своей смерти. Лекционный материал, посвященный автором Апокалипсису, был обработан им по многочисленным просьбам студентов Православного Богословского института. Настоящий труд напечатан с первой рукописи; поэтому в ряде мест он носит характер записок и не чужд повторений и неточностей.

Абонаментен достъп Либрум

19,00 лв.
Учебник по мисионерство
Книгата "Апология на християнството" на Тертулиан отхвърля обвиненията срещу християните.  Тертулиан ги нарича добри граждани на Републиката. Авторът заявява, че нещата в които са обвинявани, се вършат не от тях, а от техните обвинители. В книгата той обяснява истинското значение на Господната вечеря.
Квинт Септимий Флоренс Тертулиан е един от най-видните представители на латинската апологетика.  Книгата "Апология на християнството" на Тертулиан отхвърля обвиненията срещу християните.  Тертулиан ги нарича добри граждани на Републиката. Авторът заявява, че нещата в които са обвинявани, се вършат не от тях, а от техните обвинители. Той отхвърля нападките, че християните са кръвопийци и обяснява истинското значение на Господната вечеря.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
В периода между двете световни войни Софийският митрополит Стефан се утвърждава като една от най-харизматичните и силни личности в Св. Синод и изцяло се посвещава на две ключови каузи:
 1. грижата за руските бежанци у нас и
 2. изобличаването на болшевизма и тоталитаризма.
Той е един от най-активните духовници в делото за спасяването на българските евреи. Паметно е неговото слово след молебена по случай 24 май през 1943 г., в което заклеймява плана за депортация на еврейското население.

Книжно копие

18,00 лв.
Второто пришествие
"Второто пришествие" от архимандрит Нектариос Мулатсиотис

Книжно копие

15,00 лв.
Вяра, вадежда, любов
Събраните в един том три популярни съчинения:
 1. Нашата Вяра
 2. Нашата Надежда
 3. Нашата Любов
сумират най-същественото от колосалната литература, посветена на християнската вероизповед. В тази книга читателят ще намери историята на Стария и Новия Завет, великолепна просопография на известните библейски персонажи и събития, основните послания на православния катехизис и елементите на православното богослужение, които пряко кореспондират с духовните нужди на дълбоко обремененото с грижите на материалния бит съвременно човечество. Вниквайки в съдържанието на текста, читателят ще намери отговори на много от екзистенциалните въпроси на нашето ежедневие, както и полезни напътствия как да се предпази от съблазните на материалистичните пустословия и суеверните битовизми. В книгата дори и предубедените скептици ще почувстват дълбоката истинност на християнството, утвърждаващо вярата в Бога, надеждата за спасението и любовта към ближните като единствена алтернатива на злото, в което и по наша вина сме принудени да живеем.

Книжно копие

25,00 лв.
новозаветните документи
Достоверни в какъв смисъл? – попита един прецизен рецензент на първото издание на книгата "Достоверността на новозаветните документи", когато коментирахме заглавието. Мисля, че това което той искаше да каже, беше, че ние трябва да се интересуваме по-скоро от достоверността на Новия Завет като свидетелство за Божието себеразкриване в Христос, а не като исторически документ. Така е, но двата въпроса са взаимно свързани. Защото след като християнството претендира, че откровението на Новия Завет е историческо, не е неуместно да се гледа на неговите документи от позицията на историческия критицизъм.

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

6,00 лв.
проповеди
Включва:
 1. МАРГАРИТ (Духовни цветя) на св. Йоан Златоуст
 2. ДУХОВНИ ЦВЕТЯ (Слова за св. Четиридесетница) на св. Теофан Затворник

Книжно копие

15,00 лв.
корица
Книгата "Жития на светиите" включва най-почитаните и познати светци, и в този смисъл това издание на житията ни е познато като кратко. Съдържанието включва житията на светиите по месеци.
 • Предлагаме книгата за всеки християнски дом.

Книжно копие

23,00 лв.
История на средните векове
Предложеният учебник по История на средните векове е с подчертано европоцентричен характер. Авторите избират този подход, водени от съображението, че от епохата на Късната античност до края на средновековието европейските са водещи в историческия процес. Разбира се, не са оставени без внимание древните и с подчертан принос за световната цивилизация общества и държави в Средния и Далечния изток. Япония, Индокитай, Африка и Доколумбова Америка поради сравнително по-ниската им историческа активност и влияние в живота на средновековната епоха не са предмет на специално внимание. Богатството и разнообразието на документалния материал, върху който са изградени структурата и съдържанието на настоящия учебник, са систематизирани в отделна Христоматия по история на средните векове, обнародвана от същото издателство през 1988 г. Лесно забележимо е съотношението на отделните теми, при което българската и византийската история са "едно към едно" и обхващат почти половината от обема на изложението. В случая авторите се ръководят от значимостта на феномена Византия, която през средновековието оказва могъщо въздействие не само върху най-близката й културна съобщница България, но и върху огромния анклав на славянския и романско-германския свят. Приложените карти, хронологична таблица и терминологичен речник към учебника по История на средните векове ще допринесат за задоволяване на нарасналите нужди на българския читател от специализирано четиво по средновековна история.    

Отпечатване в книжен формат

30,00 лв.
Корица на книга
$Наръчна книга за духовен живот. Том 1-2$
Автор: Архимандрит Климент Рилец

Книжно копие

16,00 лв.
"Надявам се, че никой читател няма да предположи, че "обикновеното" християнство тук се предлага като алтернатива на веруюто на съществуващи общества - като че ли човек може да предпочете да приеме него вместо конгрешанството или гръцкото православие, или нещо друго. То е по-скоро като предверие, откъдето се отварят вратите към няколко стаи. Ако успея да доведа някого в това предверие, ще съм постигнал каквото исках." К. С. Луис

Книжно копие

10,00 лв.
Книгата е посветена на 100-годишнината от праведната кончина на великия старец св. Амвросий Оптински.
 • Авторът, архимандрит Серафим е много обичан български духовен писател и поет, богослов, оставил богато и вдъхновено духовно и научно наследство.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

35,00 лв.
Орфизъм
Изследването има за цел посредством анализ на античните писмени свидетелства за Орфей да възстанови идеологическия фон, намерили конкретизация в образа на героя. Според автора устойчивостта на този фон е основната причина за виталността на образа в античната и по-специално в балканската културна традиция. В заключение се предлага едно свободно виждане във формата на есе за евентуалните последствия на анализираната идеология в реакциите на съвременния „хомо балканикус“. Богдан Богданов е класически филолог и дългогодишен професор по история на старогръцката култура и литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основател е на Нов български университет.

Книжно копие

10,00 лв.
Катехизис
Книгата "Православен катехизис и Послание на източните патриарси за православната вяра" може да служи като ръководство на свещениците в тяхната пастирска дейност, като учебно помагало на учениците в духовните училища, както и като религиозно четиво за широк кръг вярващи. Целта на един катехизис не е да разглежда проблемите в тяхната богословска дълбочина и широта, а да даде на православните вярващи в подходяща форма неободимите познания относно християнската вяра, надежда и любов, като се посочат съответни библейски обосновки. Към това издание на Катехизиса е добавено и "Послание на патриарсите на Източно-вселенската Църква за православната вяра"

Онлайн достъп

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Проституцията в древността
Проституцията в древността. . . Един непознат за българския читател свят, старателно и свенливо премълчаван от учебниците по история в нашата страна. Свят, който е неотделима част от историята на човешкия дух, от дребните теологични системи и религии. Тази книга има за цел да запълни една голяма празнина в познанията ни за зората на човечеството. Тя би могла да научи съвременния читател на много неща.

Книжно копие

10,00 лв.
Зигмунд Фройд
Дълго време човекът е живял със самочувствието на единственото съзнателно същество във Вселената. Но развитието на науката нанася тежки удари по това самочувствие, най-силният и болезнен от които идва от Фройд и неговото учение. Науката поддържа, че психичното у човека е еднозначно на неговото съзнание. Но Фройд стига до извода, че това не е така. Той сравнява психиката с айсберг, при което съзнанието е като неговата видима част, а огромната му подводна част е сферата на несъзнаваното. "Оказва се, пише Фройд, че човешкото "аз" не е стопанин в собствения си дом". Поради това съзнанието следва да се смъкне от илюзорния пиедестал на господар в човешкия живот. А това е тежък удар по самовлюбеното човечество.

Книжно копие

10,00 лв.
Разговори с принц Кирил
Книгата "Разговори с принц Кирил" ни запознава с интимни подробности от живота на двореца, военното, дворцовото училище и личния живот на брата на цар Борис ІІІ, също така и с нови, интересни сведения за политическия живот в страната, за правителствата на Божилов, Багрянов, Константин Муравиев от позицията на монархическото кредо на един регент, приел поста със съзнанието за предстоящия разгром на хитлеристка Германия и Третия райх. Философията на един принц за живота, за красотата и смисъла на славата и властта. Интервю-среща с един делови принц, а не само с принца на кабаретата, принца от кръчмарските легенди, за садукея и пройдохата. Разговорите в това интервю са водени в Софийския централен затвор през декември 1944 - януари 1945. Книгата е наситена с бурни, трагични за историята ни случки, спомени и събития.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
"Ръководство за изясняване Четириевангелието и книга Деяния на апостолите" представлява своеобразен учебник, предназначен за учащи словото, студенти и преподаватели. Ръководството има за цел да изтълкува отделните понятия и термини, използвани в Свещеното Писание. В своя труд авторът хронологично разглежда всяко едно Евангелие, като включва:
 • исторически сведения за него,
 • произход и отличителен характер,
 • прави подробен съдържателен анализ и сравнително-изяснителен преглед на Четиривангелието и книга Деяния на апостолите.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,30 лв.22,00 лв.
корица на книга
Второ фототипно издание

Книжно копие

18,00 лв.
Книгата "Страници за старобългарската литература" одобрена от Министерството на образованието и науката като учебно помагало за ученици, студенти и учители. В библиотеката са включени книги с критически текстове за всички български писатели, изучавани в часовете по литература, както и в програмата на висшето филологическо образование. Автори на статиите и студиите са критици от различни епохи, стилове и направления. Това дава възможност да се проследи как един автор е приеман, тълкуван и оценяван от критиката.

Книжно копие

12,00 лв.
Що е любовта
Що е любовта? Артур Шопенхауер Съдържание: I. Любов Що е любов: предмет, последици и очевидни причини. Значение и важност на любовната страст. Измама на личността и тържество на вида. II. Жени Грозота и телесна слабост на жената. Умствени и нравствени недостатъци. Домакинска роля и възпитание на децата. III. Брак Бракът, опасност за мъжа. Морганитически бракове. Бракове по любов. Бракове за парични облаги.

Книжно копие

10,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
6 лв.35 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор