Цена
Цена - slider
2 лв.9 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Исторически доказателства
Годишник на духовната академия "Св. Климент Охридски", Том I (XXVII), 1950-1951, Адвентизъм, ч.2 Трудът прилага исторически доказателства, цитати от Библията, с които опровергава основни идеологии и вярвания в движението на адвентистите.  

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,20 лв.
В студията:
 1. Антиномията: етическа автономия и религиозна теономия
 2. Ценности и битие
 3. Бог като абсолютно битие и най-висша ценност
 4. Автономия и теономия на нравствените ценности
 5. Хетерономна ли е религиозната нравственост?
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. I (XXVII), 1950/1951

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,50 лв.
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том I (XXVII), 1950-1951 "Оръжията на апологета на християнството"  представлява своеобразен наръчник на апологета. Дава насоки и примери, чрез които всеки служител на вярата да бъде "достоен безукорен работник" и умело да наставлява.  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Пророк Даниил - личност и пророчества - ред. проф. Иван Марковски Студията прави обстоен анализ на живота, творчеството и личността на пророк Даниил. За да разгледа дейността  и пророчестава на светеца, проф. Марковски използва за основен източник Книга на пророк Даниил. В студията:
 1. Книга на пророк Даниил
 2. Личност и дейност на пророк Даниил
 3. Пророчески видения
 4. Видението на съня за четирите световни царства, под вид на четири зверове и за учредяване на истинското царство на Сина Човешки
 5. Видение за овена, т.е. мидийско-персийското царство и за козела, т.е. гръко-македонското царство
 6. Видение на Даниил за седемдесетте годишни седмици, когато ще се яви Месия
 7. Откровение за последната съдба на еврейския народ и за последните времена
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. I (XXVII), 1, 1950-1951  

Онлайн достъп

2,10 лв.
Годишник на духовната академия
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", 1951

Онлайн достъп

Свободен достъп

Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
2 лв.9 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор