Цена
5 лв.28 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
археология
Пълен курс по "Библейска археология" от проф. Иван Марковски. Второ, преработено и допълнено издание. Със 115 фигури в текста. Библейската археология е свързана с широк кръг исторически, социални, филологичсески и естествени науки, които допринасят за по-пълното реконструиране на историческото минало, което обхваща обширен географски терен за периода 10 000 г. пр. Хр. – I век сл. Хр. Като източници на Библейската археология се използват едновременно Свещеното Писание и археологическите находки. Изследванията допринасят за осветляване на библейския текст, а последният в много случаи подпомага археолозите при анализа на откритото от тях. Наличен е и един антикварен екзампляр. Много добро състояние. Цена 70 лв.

Отпечатване в книжен формат

28,00 лв.
Lorem Ipsum

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

5,00 лв.
четириевангелие, синопсис, Нов завет
Всички евангелски събития в настоящия синопсис са разпределени в десет отдела, съдържащи 245 параграфа. Някои отдели са разделени от своя страна на подотдели. Също така и някои параграфи на подпараграфи. При определянето на отделните са взети предвид главните евангелски събития и особено пасхите през време на земната обществена дейност на Иисус Христос.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

видове магия - православно християнско становище
Книгата "За видовете магия" представлява истинска съкровищница на мъдростта на древните отци на Църквата, събрана и систематизирана от атонския подвижник, автор на много трудове, преподобни Никодим Светогорец. Настоящата книга не цели да запознае читателя с начини за правене на магии, а напротив - цели да покаже вредата от магиите за техните вършители и да подтикне към покаяние увлеклите се по тях.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

8,00 лв.
За Древнобиблейската хронология - Иван Марковски В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет - том VII, 1929-1930

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,40 лв.
етика
Lorem Ipsum

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

15,00 лв.
Апологетика
Задачата на настоящата схематична библиографска статия, озаглавена "Кратък наръчник по християнска апологетика" е да даде пособие на студентите в богословския факултет при ориентирането им по проблемите на съвременната християнска апологетика и по достъпните им в България пособия на български и чужди езици и да разпредели тези проблеми на групи с оглед към нуждите на студентите. Материалът е разработен в три отдела:
  1. апология на вярата;
  2. апология на религията;
  3. апология на християнството.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
Зареждане...
Цена
5 лв.28 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства