Клара Тонева

Доц. д-р Клара Тонева е завършила Богословски факултет при СУ “Св. Климент Охридски”. Титуляр в курса за образователно-квалификационна степен „бакалавър” в дисциплините История на религиите, Нехристиянски религиозни учения, Религия и екстремизъм. Лектор в магистърски курс по Световни религии и нехристиянски религиозни учения, Образът на Иисус Христос в исляма, Статусът на жената в християнството. Автор на 3 монографии, 2 книги, 3 учебни помагала, 2 учебника (в съавторство), 2 студии и над 50 научни публикации в България и в чужбина. Научните й интереси са насочени към История на религиите, Сравнително религиознание, Психология на религията.

От този автор:

Каталог