Радко Поптодоров

Роден е на 11 септември 1924 г. в с. Градец, общ. Видин, в свещенническо семейство. Основно образование завършва в родното си село. През 1938 г. продължава образованието си в Духовната семинария в София. През 1946 г. постъпва като редовен студент в Шуменския педагогически институт за прогимназиални учители. Изключен е от института по политически причини. Записва и завършва Богословския факултет на СУ“Св.Климент Охридски“ и е приет за редовен асистент във факултета и докторант на протопрезвитер акад.Стефан Цанков. През 1959 г. записва и през 1964 г. завършва право в Софийския университет.
От 1960 г. е назначен за доцент, а през 1966 г. за професор в Духовната академия-София.
В продължение на повече от 50 години проф.Поптодоров преподава каноническо право в Богословския факултет на СУ.

Проф. Радко Поптодоров е автор на десетки публикации в областта на църковно-правните въпроси и историята на Българската православна църква.

Източник: Видински Алманах

От този автор:

Каталог