Цена
15 лв.15 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
презентация
Ако искате да научите като презентатор:
 • как да изготвите сценарии за различни презентации;
 • как да направите слайдовете информативни и интересни;
 • каква е разликата между промоция и презентация.
Ако искате да формирате у себе си:
 • концентрация и разпределеност на вниманието;
 • умения да направлявате диалога с аудиторията;
 • увереност и самоконтрол при презентиране.
Ако искате да бъдете:
 • убедителни и интересни презентатори;
 • атрактивни и въздействащи оратори;
 • манипулативни и провокативни говорители.
Ако искате да направите:
 • уместно пространствено оформление за презентация;
 • подходящ избор на технически уреди и устойства;
 • ефектно съчетаване на езикови, неезикови и визуални средства.
Добре е да прочетете тази книга.

Книжно копие

15,00 лв.
Зареждане...
Цена
15 лв.15 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства