Иван Панчовски

Проф. д-р Иван Панчовски е виден български богослов и дългогодишен преподавател по теология. Завършва Пловдивската духовна семинария през 1932 г. и след това Богословския факултет в София (1936), като продължава своето богословско образование в Германия, където получава докторат по философия от Университета в град Йена (1940).  През 1949 г. при закриването на Богословския факултет и отделянето му от Софийския университет Иван Панчовски е интерниран извън София заедно със своето семейство. През този период някои от книгите му са конфискувани като буржоазни религиозни изследвания и той е подложен на известен натиск от страна на новата комунистическа власт заради наличието в тях на определена критика срещу идеологията на комунизма. Става дума за един параграф в една от първите му книги, озаглавен „Идеологическите заблуди на комунизма“, заради който е третиран като „буржоазен мислител“ и антикомунистически автор. През 1950 г. е допуснат да преподава в Духовната академия като доцент, а след това става и професор, като води в продължение на следващите три десетилетия дисциплините Нравствено богословие и История и анализ на етическите системи. Умира на 2.11.1987 г.

Авторът има сериозен научен принос в областта на Православното нравствено богословие.  Работи главно в областта на Християнската етика, но също така и в много други области на църковната наука, като психология на религията, религиозна педагогика, апологетика, агиология, християнска социология, история на религията и други сфери на систематическото богословие. Повлиял е сериозно върху развитието на българската богословска наука и е оказал въздействие върху оформянето на поколения български духовници и богослови. Разработва серия от актуални социално-етични, екологични и био-етични въпроси за семейството и брака, възпитанието на подрастващите, ролята и мястото на жената в Църквата и обществото, околната среда, социално-етическата проблематика на труда, мира, собствеността и социалната справедливост; църковно-обществените отношения; между-християнските връзки и международни проблеми в условията на динамичното развитие на съвременния свят и политическите проблеми на мира и военната надпревара между Изтока и Запада през Студената война.  Панчовски е един от най-видните представители на богословската наука и до днес остава с безспорен авторитет в много области на православната християнска етика и систематическото богословие.

Източник: Православна младеж

От този автор:

Каталог