Иван Марковски

Иван Спасов Марковски (1885 – 1972) е изтъкнат български теолог библеист и дългогодишен преподавател и декан в Богословския факултет на Софийския университет. Основоположник и ръководител на катедра „Свещено писание на Стария завет”. Автор на множество книги и студии в областта на библейската археология, Свещеното Писание на Стария Завет и е води няколко курса (Исагогика на Стария завет и библейска археология, светите места в Палестина и др.), както и на множество статии в периодичния печат. В периода 1945 – 1952 година е главен редактор на “Църковен вестник“.

Източник: Уикипедия

От този автор:

Каталог