Джон Брек

Отец Джон Брек е един от водещите православни богослови-библеисти. Той работи в областта на новозаветната екзегетика и херменевтика, етически и догматически въпроси, съотнесени към Свещ. Писание.

Отец Джон в продължение на много години е професор в редица престижни световни богословски школи.

  • професор по Нов Завет и Етика в семинарията „Св. Владимир” (Ню Йорк) в периода от 1984 до 1996 г.;
  • води лекции в православния богословски институт „Св. Сергий”, Париж; в богословски факултети в Румъния; в Института за православни християнски изследвания в Кеймбридж и др.

Наред с настоящата книга той е издал и много други ценни трудове, които несъмнено са принос както за православното богословие, така и за богословската наука като цяло. Едни от най-важните негови работи са:

  • Spirit of Truth
  • The Origins of Johannine Pneumatology, 1991
  • Scripture in Tradition
  • The Bible and its Interpretation in the Orthodox Church, 2001.

Той е бил дълъг период от време главен редактор на St Vladimir’s Quarterly, където публикува много свои изследвания.

Източник: Фондация “Покров Богородичен”

От този автор:

Каталог