Цена
17 лв.28 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Квантовата теория и християнската вяра
"Отвъд тези хоризонти. Квантовата теория и християнската вяра“ е третата преведена на български език книга на отец Джон Брек, познат на читателите с изданията „Свещения дар на живота“ и „С нас е Бог. Въпроси на християнския живот и вяра“. Въпреки че е написана преди всичко за американския читател, въпросите, които са повдигнати в нея, са общовалидни и се задават от много християни, а и не само християни; от тези, които се опитват да съвместят разумните си търсения и изповядваната от тях вяра относно света, неговата поява и развитие. На основата на многогодишния си опит като свещеник и професор, Дж. Брек, под формата на новела, повежда увлекателен разговор с читателя, който има такива интереси. Чрез своя главен герой проф. Робърт Райнс, о. Джон разсъждава за възможността, която се предлага от достиженията на съвременната наука и в частност областта на квантовата физика, да се съчетаят, съвместят – доколкото е възможно за вярващото съзнание – духовното и интелектуалното съзерцание. Неговият извод е, че на много дълбоко, на дълбинно равнище се извършва преход от физика към метафизика, от емпиричната към трансцендентната реалност. Те имат обща основа, общ произход, и практикувани в Православната църква чрез нейните тайнства, водят до Бога.

Книжно копие

28,00 лв.
„С нас е Бог. Въпроси от християнския живот и вяра“ е втората книга на отец Джон Брек, която излиза на български език.  Отец Джон Брек (р. 1939 г.) е богослов, свещеник на Православната църква в Америка. Преподавател по библейска екзегеза и патристика в Православния богословски институт “Св. Сергий” в Париж и в Православната богословска семинария “Св. Владимир” в Крестуд, щата Ню Йорк. Богословското си образование получава в университетите в Йейл (1965) и Хайделберг (1972). Научните му трудове са в областта на Новия Завет, етиката и биоетиката. Авторът казва по повод книгата: „Моята цел е да подложа на разискване най-важните морални, библейски и общи богословски „въпроси“ по начин, съответстващ на живота на съвременните християни, без обаче да се отклонявам от Свещеното Предание на Православната църква. Към някои теми – от рода на аборта, ембрионалното естество и спасителното страдание – се връщам неколкократно, опитвайки да ги анализирам от различни позиции. Най-удивителният компонент на християнската вяра е заложеното в нея убеждение – основано както на откровението, така и на личния опит, – че Бог е с нас и като Господ Вседържител, и като милосърден Отец. Бог – в образа на Своя безначален Син – „стана плът“ (Йоан 1:14), прие нашата паднала природа и чрез това я обнови в първоначалната ѝ чистота, непорочност и пълнота. Именно това убеждение вътре в Църквата ни позволява да поставяме въпроси и да стигаме до определени заключения относно най-значимите проблеми, пред които се изправяме, в това число етическите проблеми за живота и смъртта и тълкуването на откровението, което Сам Бог ни е дал за Себе Си в Свещеното Писание.“

Книжно копие

17,00 лв.
биомедицинските технологии
Книгата "Свещеният дар на живота" представя православен поглед върху най-новите постижения в областта на биомедицинските технологии.
  • Размисъл за моралните въпроси, пред които се изправят свещениците, пастирите на Църквата, медицинските специалисти и миряните в стремежа си да узнаят Божията воля и да съхранят най-важните човешки ценности в процеса на прилагане на тези технологии.
  • В опита си да намери критерий за отговор, авторът се осланя на Свещ. Писание и на светоотеческата традиция.
Целта на книгата "Свещеният дар на живота" е да предложи на православните християни едно въведение към православния поглед върху постиженията на биомедицинските технологии. Книгата започва с преглед на православното догматическо богословие - учението на Църквата за Бога, творението и човешкото съществуване - за да постави върху основите на Свещеното Предание нашата оценка на феномените, които възникват в контекста на новата наука, която наричаме “биоетика”. Едва след това книгата се заема с разглеждане на конкретните въпроси - от определянето на началото на човешкия живот до подходящата медицинска и пастирска грижа за онези, които са изправени пред лицето на смъртта. Това е един много скромен принос. Той би изпълнил предназначението си, ако вдъхнови други да продължат тези разсъждения, за да може гласът на Православието да бъде чут в един свят, все по-силно обременен от необуздано преследване на интереси и нравствена безизходица. Джон Брек  

Книжно копие

25,00 лв.
Зареждане...
Цена
17 лв.28 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства