Димитър Попов

Проф. Димитър Петров Попов (1950-2015) е роден е на 17 април 1950 г. в София. Завършва история в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1973 г.

През 1980 г. специализира в Рим. От 1984 г. е доцент, а от 1997 г. професор. През 1995 г. защитава докторска дисертация “Богът с много имена” и става доктор на историческите науки.

През 1991-1995 г. е заместник декан на Историческия факултет.

Бил е ръководител на катедра “Тракология” към БАН. От 1999 до 2007 г. ръководи катедрата по стара история, тракология и средновековна история.

Удостоен с Голямата награда за научна и изследователска дейност на Софийския университет и с наградата „Питагор“ на СУ.

Автор е на над двеста публикации за историята и културата на древните траки. Умира на 3 август 2015 г. в София.

От този автор:

Каталог