Цена
5 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Библеистика
Книгата "Библейско богословие" състои от четири раздела:
  • “Произход и развитие на библейското богословие”;
  • “Библейското богословие и Старозаветното откровение за Единия Бог”;
  • “Библейска антропология” и
  • “Божието откровение и историята”.
 

Книжно копие

16,00 лв.
Книгата „Между вярата и разума" има научнопопулярен характер и представлява въведение в богословските дисциплини. В нея са включени предварителни изяснения на някои основни понятия и категории, които се употребяват в богословието.  

Книжно копие

6,00 лв.
корица
Образът на Сина човешки заема особено място в новозаветната литература. Решаването на въпросите около произхода и значението му се оказва един от големите проблеми пред съвременната библеистика. Неслучайно Barnabas Lindars описва проблема с този образ като "основен център на разисквания в новозаветните изследвания през двадесети век". Въпросът е твърде сложен както в старозаветна така и в новозаветна светлина. Би могло да се каже, че в новозаветен план той придобива изключително значение с оглед на мястото, което му отрежда църковното учение от една страна, а от друга сложността на повдиганите въпроси, които включват решаването на проблеми от разнообразен характер в областта на семитската лингвистика и историята на религиите относно:
  • историческия образ на Иисус Христос,
  • появата на синоптическата традиция,
  • богословското значение на образа в евангелията и др.

Книжно копие

14,00 лв.
Библия църква посткомунизъм
Второто допълнено издание на сборника “Съвременни богословски проблеми” е допълнено с материала “Библия, Църква и посткомунизъм” като са отстранени забелязаните в предишния текст грешки.
  • Тъй като материалите в сборника са различни научни доклади, статии и беседи, които засягат често пъти много разнопосочни проблеми – поради обстоятелството, че са писани с различна цел – те са групирани, доколкото е възможно под общ знаменател, като отделни рубрики.
  • Тази е причината, поради която в някои от тях се срещат повторения на отделни идеи и събития. Сборникът съдържа някои материали, които влизат в програмите на учебни предмети по старозаветна библеистика, преподавани в Православния богословски факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Книжно копие

5,90 лв.
Зареждане...
Цена
5 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства