Бисер Божков

Бисер Божков

Бисер Божков е завършил е Богословския и Юридическия  факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Понастоящем е докторант в Катедра „Публична администрация“ на Философския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Работил е като социален работник в Агенция за социално подпомагане към  МТСП, Социален асистент на хора с увреждания към Дирекция „Социални дейности” на Столична община, експерт в Национален център по наркомании към Министерството по здравеопазването.

Има опит в: социално-педагогическата работа с деца жертва на синдрома на родителско отчуждение, насилие, употреба на ПАВ; отпадане от учебния процес; преодоляване на агресия и семейни проблеми; работа с деца бежанци и семействата им; семейното консултиране.

Епархийски съветник  към Варненската и Великопреславска митрополия.

От този автор:

Каталог