Цена
Цена - slider
4 лв.26 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
"Човек, изучавайки себе си, изпитва страх да открие много грозота в своята съвест и понеже иска да живее без огорчение в своето собствено общество, той намира за по-просто да затвори очи и да си даде без изпит диплома за святост или най-малко за почтеност" В статията: Основни фактори при душепастирството за душепастира
 • Иисус Христос и душепастирът кано Негов сътрудник
 • Добрият пастир и наемникът-лъжепастир
 • Личността на душепастира, нейното влияние и значение при душепастирството за душепастира
 • Призвание
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. III (XXIX), 1953-1954

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Изповед и душепастирство
Изповед и душепастирство. В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", 1935 г. Съдържание Втора част: Психологически и педагогично-пасторологически основи на изповедта
 • Психологически предпоставки и принципи на изповедта - потребността от изповядване на греховете, подбуди и цел при изповед на греховете
 • Психологически моменти при изповедта на греховете и тяхното псторологическо значение - процесът на възстановяване духовния живот,  моментите на разкаяние, намерение за поправяне, проповядване и др.
 • Психоанализа, педагогика и изповед на греховете - психоанализата като лечебен метод и изповедта;
Трета част: Изповедта и душепастирът
 • Общи длъжности на душепастира при изповедта на греховете - душепастирът като баща, учител, лекар и съдия.
 • Задължение на душепастира-изповедник според външното положение на каещия се
 • Личността на душепастира като изповедник - техника на дробро изповядване, качества на душепастира

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

12,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, 1935 г.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XI (XXXC+VII), 7, 1961-1962  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XI (XXXVIII), 4, 1962-1963  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

корица
Книгата на проф. прот. д-р Христо Димитров "Пастирско богословие" е посветена на общото енорийско душепастирство (част I) и на частното, индивидуално душепастирство (част ІІ). В изданието се разглеждат специфични теми за субекта на православното душепастирство, душепастира:
 • неговата личност, качества, призвание, подготовка и посвещение;
 • грижата за душата, енорията и семейството, за живота в енорията, църковната проповед и енорийската диакония.
Включени са и някои глобални пасторологични теми:
 • за необходимостта от индивидуално душегрижие за различни възрастови групи и пол,
 • за брачния и безбрачния,
 • за болезнени прояви на интелекта и волята,
 • за изповедта.

Книжно копие

15,00 лв.26,00 лв.
църковна проповед
Проповедта и социалната реформа.
 1. Из историята на старозаветната проповед - омилетично проучване

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет,  XIV, 1936-1937  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. IV (XXX), 5, 1954-1955  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
4 лв.26 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор