Цена
Цена - slider
8 лв.70 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор
Повече
Издателства
Издателства
Повече
Monumenta linguae slavacae
Des Hl. Johannes von Damascus Ἔκθεσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes

Monumenta linguae slavicae dialecti veteris: Fontes et dissertationes

TOM. XIV (V, 2)

Editores: Rudolf Altzetmüller, Linda Sadnik, Eckhard Weiher

Книжно копие

70,00 лв.
Дейвид Ливингстън е шотландски лекар-мисионер, пътешественик, изследовател на Африка, една от бележитите личности от викторианската ера.

Отстъпка

Книжно копие

8,00 лв.
Етика. Спиноза
Eтика (съдържание): Встъпителна студия - акад. М. Димитров Първа част на етиката ЗА БОГА Втора част на етиката ЗА ПРИРОДАТА И ПРОИЗХОДА НА ДУШАТА Трета част на етиката ЗА ПРОИЗХОДА И ПРИРОДАТА НА АФЕКТИТЕ Четвърта част на етиката ЗА ЧОВЕШКОТО РОБСТВО ИЛИ ЗА СИЛАТА НА АФЕКТИТЕ Пета част на етиката ЗА МОЩТА НА РАЗУМА ИЛИ ЗА ЧОВЕШКАТА СВОБОДА

Книжно копие

20,00 лв.
Крупният български възрожденски деец и общественик Васил Друмев е известен на нашата общественост преди всичко като автор на значителни литературни произведения, имащи определено място в историята на литературата. В "Етико-социологически съчинения" са събрани неговите научни изследвания и статии с философски, естественонаучен, социолого-етически и педагогически характер. Поради широкия обхват на разглежданите теми книгата ще представлява интерес за широки кръгове на нашата културна общественост.  

Книжно копие

25,00 лв.
Търновска книжовна школа
Lorem Ipsum

Книжно копие

18,00 лв.
"Образуване на българската държава"

Книжно копие

10,00 лв.
епиграфски паметници
Измежду писмените извори за миналото на българския народ на първо място стоят така наречените първобългарски или прабългарски надписи. С това название се означават тези домашни писмени паметници, съставени на гръцки, прабългарски или старобългарски език, които произхождат от първобългарския период на Първата българска държава и са дело на онова неславянско племе, което е основало тази държава. Прабългарските надписи съдържат ценни и автентични сведения за държавното и военното устройство у прабългарите, за техните строежи, за политическия им мироглед и за отношенията им с Византийската империя. Те разкриват неизвестни страници от историята на Първата българска държава и представят същевременно главният и сигурен извор за езика на прабългарите. Изложението започва с въвеждаща глава за епиграфиката като наука, с нейните цели, задачи и методи, за да се надникне, така да се каже, в лабораторията на епиграфската дейност. В популярното издание авторът е направил отстъпление от досегашната употреба на термина „първобългарски” в полза на неточния „прабългарски”, понеже той е по-известен на широката публика. От обширната литература върху нашето минало и по-точно за прабългарските надписи са отбелязани само някои по-важни съчинения, в които любознателният читател ще намери подробни указания. Надявам се, че тази книга ще запълни една празнина в нашата научно-популярна книжнина, особено чувствителна пред настъпващата 1300-годишнина от основаването на българската държава. ОТ АВТОРА

Отстъпка

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

Свободен достъп

20,00 лв.
корица на книга
Lorem Ipsum

Книжно копие

20,00 лв.
Тракийската богиня Бендида

Книжно копие

10,00 лв.
Успоредни животописи
„Успоредни животописи“ е произведение на древногръцкия историк Плутарх. Представлява серия от биографии на известни хора от древността, подредени по двойки, за да се подчертаят техните общи морални добродетели или пороци. Превод от старогръцки език по изданието: Πλουτάρχου Βίοι παράλληλοι Μεταφρασθέντες ὑπό Βόγδαν Βόγδανωφ και Πέταρ Διμιτρώφ ἐξεδόθησαν ὑπό «ΝΑΡΟΔΝΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ἐν Σερδικῆ ἔτει 1981

Книжно копие

12,00 лв.
Предлаганото издание е първото цялостно представяне на "Шестоднев" - най-крупното произведение на българската и на славянската философска мисъл през епохата на средновековието на новобългарския език. "Шестоднев" е енциклопедично съчинение, което обхваща преди всичко основни философски и естественонаучни проблеми. Книгата на Йоан Екзарх Български в течение на няколко века е била централното идеолого-философско произведение в българската и славянската обществена мисъл.

Книжно копие

20,00 лв.
Зареждане...

Уважаеми читатели

Librum.bg използва функционални “бисквитки”, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални “бисквитки” на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на “бисквитки”.

Допълнителни “бисквитки” на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.

Цена
Цена - slider
8 лв.70 лв.
Категории
Категории
Повече
Тематика
Тематика
Повече
Автор
Автор