Цена
19 лв.19 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Еврейски език за духовни училища
Съдържанието на учебника по Библейски еврейски език, състоящо се от 35 урока, е подредено по добре известна схема, използвана при най-добрите еврейски граматики. Първите два урока въвеждат в историята на Библейския еврейски език като клон на семитските езици. Проследена е историята на азбучната система на Библейския еврейски език. Уроци III-V разглеждат накратко спецификата на библейско-еврейската фонетика, илюстрирана със съответните таблици (2-5). Уроци VI-XI се занимават с представяне на граматични категории като:
  • съществително,
  • прилагателно,
  • определителен член,
  • местоимения,
  • предлози,
  • въпросителни думи и др.
По-голямата част от учебника е посветена на категорията глагол (уроци XII-XXXIII). Разгледани и илюстрирани са категориите
  • "силни" и
  • "слаби" глаголи,
като са представени за целта таблици. В края на учебния материал е отделено място за числителните имена и са разгледани особеностите на еврейските собствени имена (топоними, лични имена и теофорни имена). Урок ХХХV, който разглежда особеностите на собствените имена, представлява едно нововъведение към схемата на бибелйско-еврейската граматика.

Книжно копие

19,00 лв.
Зареждане...
Цена
19 лв.19 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства