Емил Трайчев

Проф. дбн Емил Трайчев е ръководител на Катедра по библейско богословие. Завършил е Духовната академия “Св. Климент Охридски” през 1988 г. Специализирал е във Виена, в Солунския университет и в Оксфордски университет 1991-1992 г. Декан на Богословския факултет през 2003-2011 г. Участвал е в множество научни форуми в страната и в чужбина, както и в международни проекти по преподавателска мобилност (Сократ/Еразъм). Преподава Нов Завет при Богословския факултет в София. Автор е на книгите “Нов прочит на студията на проф. Н. Н. Глубоковски „Синоптическият въпрос и опитите за неговото решаване’”, “Синоптическа безизходица или грешка в метода: Към въпроса за литературните отношения между първите три канонични евангелия”, “История на епохата на Новия Завет” и “Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет”.

Източник: https://ba.theology-sofia.org/

От този автор:

Каталог