Цена
12 лв.22 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
история на аромъните
Тази втора книга от ИСТОРИЯТА НА АРМЪНИТЕ - ЦИНЦАРИТЕ обхваща исторически бележки, документи, събития и представя важни личности от колонията на АРМЪНИТЕ - ЦИНЦАРИ, които са живели в София през 19 и 20 век.
  • Написана е с надеждата да съхрани в паметта на идните поколения, които ще живеят и през 21 век в София, заслугите за хармоничните и приятелски отношения, които могат да служат за модел на мирно етническо съжителство между българите и другите етнически общности като евреи, арменци, руси, роми, турци и други в един град.
  • Това важи с особена сила за армъните цинцари, които въпреки трудно приемливите асимилационни процеси интегрирането с народите на Балканите - албанци, българи, гърци, македонци, румъни, сърби, е пример за безконфликтно съжителство и сливането ни с другите националности без създаването на анклави, гражданско неподчинение, религиозни различия и военни акции.

Книжно копие

12,00 лв.
Армъните или аромъните, по известни у нас под името власи, са слабо позната етническа общност на Балканите. Основната и най-съществена част от книгата е монографията на историка Георги Барболов, която обхваща историята на армъните от около Х век до 1903 г. Книгата е илюстрирана с черно-бели снимки.

Книжно копие

22,00 лв.
Зареждане...
Цена
12 лв.22 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства