Тодор Поптодоров

Проф. д-р Тодор Поптодоров е роден през 1910 г. в Казанлък. Завършва Пловдивската духовна семинария и Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитава докторска дисертация по философия в Йенския университет – Германия. Работи като учител-възпитател в Пловдивската духовна семинария и като учител по вероучение и философия в Първа софийска образцова девическа гимназия. От 1.1Х.1944 г. е редовен асистент в Катедрата по пастирско богословие при Богословския факултет на Софийския университет. През 1947 г. става частен хоноруван доцент, а от 1954 г. – редовен доцент в същата катедра. През 1961 г. е избран за професор и ръководител на Катедрата по практическо богословие. Чете лекции по омилетика и катехетика до 1980 г., когато се пенсионира. Умира през 2000 г. в София.
Проф. д-р Тодор Поптодоров е автор на множество трудове по омилетика и християнска педагогика.

Източник: Хеликон

От този автор:

Каталог