Цена
6 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. XXII (XLVIII), 3, 1972-1973  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том XXII (XLVIII), 3, 1972-1973 г.  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том XX (XLI),  1970-1971 г.  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Омилетика
"Омилетика: Теория на проповедта" на Тодор Поптодоров е книга, която се фокусира върху теорията и практиката на проповедта в християнската църква. Авторът представя подробно различните аспекти на проповедта, включително избора на тема, структурата на проповедта, използването на примери и илюстрации, гласовата артикулация и комуникационните умения на проповедника. Книгата е полезно ръководство за всички, които искат да подобрят своите умения в областта на проповедта. Книгата е написана с ясен и разбираем език и се счита за едно от основните произведения в областта на омилетиката в българската литература.

Отстъпка

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

16,00 лв.
Омилетика
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Омилетика
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Авторът представя различните пътища, които пастирът трябва извърви като проповедник, възпитател и свещенослужител в Божията църква. В студията:
  • Възпитател от амвона
  • Възпитател от светия олтар
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. VII (XXXIII), 3, 1957-1  

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

Книгата "Социално възпитание и проповед" на дългогодишния преподавател по Омилетика и Катехетика в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" проф. д-р Тодор Поптодоров (1910-2000) разглежда социалнопедагогическата теория от позицията на християнството и очертава мястото на Църквата в социалновъзпитателния процес. При представяне на същността и движещите сили на социалното възпитание авторът обобщава до голяма степен теоретичните постижения на социалната педагогика от началото на ХХ век. Неговият оригинален принос е свързан със специалното внимание, което отделя:
  • на Църквата, като фактор в социалновъзпитателния процес и
  • на ролята на социалната проповед като възпитателно средство.
Скоро след издаването на книгата през 1948 г. тя се оказва твърде неудобна за управляващите. Включена в Списъците на забранената литература, която подлежи на изземване.

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,80 лв.
Зареждане...
Цена
6 лв.16 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства