Цена
0 лв.100 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Държава и църква

Исторически поглед върху развитието на взаимоотношенията между държава и църква

 • предхристиянско време,
 • древно християнство,
 • християнството през първите три века,
 • Константин Велики и
 • църквата и по-късните отношения (системата от времето на Юстиниан Велики и след него).

В студията се разглеждат борбите около иконопочитанието, исторически установените права (и задължения) на византийския император по отношение на църквата, както и значението на системата на отношения между държава и църква във византийската империя.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Софийския университет, Богословски факултет, т. XIV 1936/1937  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V (XXXI), 9, 1955/1956    

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. V (XXXI), 9, 1955/1956 В статията:
 1. Същината на Църквата
 2.  Задача на Църквата
 

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. IV (XXX), 1, 1954-1955 В студията:
 1. Библейска основа
 2. Трагедия на раздялата - загубеното единство на Св. Църква Христова
 3. Догма и разделение - исторически, вероизповедни предпоставки  и логически заключения
 4. Същината на Църквата и движението за общохристиянско църковно единство

Онлайн достъп

Годишник на духовната академия
Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", 1951

Онлайн достъп

Зареждане...
Цена
0 лв.100 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства