Цена
18 лв.18 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Безплатна премия на "Църковен вестник", 1914 Православно догматическо богословие с исторично изследване на догмите, т. III
  • За Бог - Твореца на света - творец на  света и друховния свят, на човека и човешкия род, произход на тялото;
  • За Бога - Промислител на света изобщо - общо и частно учение, промислител за съществата от духовния свят, на човека, на света на чувствено-разумните същества;

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

18,00 лв.
Догматика
Православно догматично богословие с историческо изследване на догмите. Учение за Бога и явяването Му в света. Божие домостроителство. Грехопадение. Превод от руски. Издание на Св. Синод на Българската православна църква. Том III. Съдържание: За Бога в явяването му на тварите, или за неговото домостроителство; Глава I За Бога - Твореца на света Общо учение За Бога - Творец на света изобщо
  1. Учение за виновническото начало на света
  2. Началност или временност на светотворението
Частно учение за Бога - Творец на духовния свят Действителното битие на духовете За Бога - Творец на човека и на целия човешки род За първоначалния произход на тялото и значението му в състава на човешката природа Глава II За Бога - Промислител на Света Общо учение За Бога - Промислител на света изобщо. Частно учение За Бога - Промислител за съществата от духовния свят За Бога - Промислител на света на чувствено-разумните същества или на човеците За Бога - Промислител на човека до падането му За Бога - Промислител на човека подир падането му За грехопадението на първите човеци с разрушителните му сетници за собствената им природа и природата на потомството им Начин за свръхестественото промисляне      

Отпечатване в книжен формат

18,00 лв.
Зареждане...
Цена
18 лв.18 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства