Николай Шиваров

Протопрезвитер Николай Шиваров e български библеист и езиковед, професор, доктор на богословието. Преподава в Богословския факултет на Софийския, Великотърновския и Нов Българки университет. Автор е на множество трудове с широк тематичен спектър. Основна сфера на проучванията му са тълкувание на Стария Завет, въпроси от старозаветната история, библейската археология и херменевтика.

Роден е на 28 август 1930 г. в град София. Завършва Софийската духовна семинария през 1949 г., а през 1953 г. – богословие в Духовната академия “Св. Климент Охридски” (сега Богословски факултет към Софийския университет). Скоро след това започва преподавателската си дейност в Академията в катедра Свещено Писание на Стария Завет. През 1957 г. му е присъдено званието доктор по теология с “Отношението между заонодателствата на пророк Моисей и Хамурапи откъм произход и съдържание”. През 1960 г. Николай Шиваров е ръкоположен за свещеник, а през 1966 – за протоиерей.

От 1968 до 1970 доцент Н. Шиваров специализира във Виена и е първият свещеник на новосъздадената българска църковна община в Австрия.

От 1972 г. до днес проф. Шиваров е консултант за православните църкви на създадената след Втория Ватикански събор организация Pro Oriente. Той е представител на Българската православна църква в комисиите за двустранен диалог с римокатолиците и англиканите.

През 1992 г. е излиза от печат книгата му “Библейска археология”.

Прот. проф. Шиваров участва в работата на проекта “Нов превод на Библията на български език” от създаването му през 1993 г. и до днес. Заедно с други езиковеди-библеисти той превежда Светото Писание на Новия и Стария Завет от оригиналните текстове.

През многогодишната си практика проф. Шиваров е водил и продължава да води курсове по Библейска археология, Библейска история, Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет, Тълкувание на Свещеното Писание на Стария Завет, Херменевтика на Стария Завет, Библейска ангелология и демонология, Библейски символи в християнското изкуство, Литургика, Въведение в юдаизма, Угарит и други.

Множество изследвания на проф. Шиваров са публикувани в Годишниците на Духовната Академия (ГДА), списание “Духовна култура” и в други сборници.

Проф. Шиваров е носител е на редица отличия, сред които на Антиохийската патриаршия, Солунския митрополит, Архиепископа на Кентърбъри и др. На 30 януари 2011 г. проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров е удостоен с ордена на Българската патриаршия „Св. св. Кирил и Методий“, I степен.

Home

От този автор:

Каталог