Цена
18 лв.18 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
корица
Темата за властта е една от онези теми, които винаги остават открити за още размисли, анализи и поуки. В този смисъл книгата "Кръстът и Короната" е опит да се припомни отново и да се осветли тема, която векове наред е била актуална и обществено значима. Това е въпросът за Божествения произход на властта и нейните изначални проявления в обществения живот – духовната и светската власт. Авторката анализира:
  • произхода;
  • предназначението;
  • и идеала на властта.
Книгата представлява интерес за историци, политолози, юристи и богослови, както и за всички, които се интересуват от взаимоотнашенията Църква - Държава.

Отстъпка

Книжно копие

18,00 лв.
Зареждане...
Цена
18 лв.18 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства