Богословски факултет

Иван Петев

Иван Петев Димов (1934-2020) е родeн е на 18 февруари 1934 г. в с. Гарваново, Хасковско. Средното си образование завършва в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а висшето в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София – през 1958 г.

През 1982 г. е назначен за старши преподавател в Духовната академия по предметите Патрология и Агиология.

През 1985 г. защитава дисертация и получава научната степен “кандидат” (сега “доктор”) на богословските науки. През 1990 г. се хабилитира и е преназначен за редовен доцент в Духовната академия (Богословския факултет).

Преподава ПАТРОЛОГИЯ И АГИОЛОГИЯ във Великотърновския, Шуменския, Пловдивския (филиала в гр. Кърджали) и Благоевградския университет.

От този автор:

Каталог