Доц. д-р Иван Иванов

Иван Иванов

Доц. презв. д-р Иван Иванов е завършил в Богословския факултет при СУ “Св. Климент Охридски” и Лиценциатур в Папския институт за Изтока към Университета Грегорияна в Рим. Преподавател по Православна литургика в Богословския факултет и свещеник за българската диаспора в Рим, Италия. По-важни публикации: L’Eucaristia – dialogo salvifico con Dio. Roma, 2006. Между ангелите и човеците; Литургическата музикално-химнографска традиция на исихазма. С., 2006; La musica bizantina – “immagine” della fede. Interpretazione liturgica. Messina, 2007; L’icona come incontro tra l’uomo e Dio dal punto di vista della Liturgia. V Convegno nazionale “Dal visibile all’invisibile”, Insieme per Athos, Roma, 2006; Il Monastero di Zograf “San Giorgio” tra la Chiesa e lo Stato, situazione storico-politica e moderna. II Convegno nazionale – “Athos luce dell’oriente cristiano”, Insieme per Athos, Roma, 2003; Литургически особености на служебника в практиката на БПЦ – между традицията и съвременността. „Литургически проблеми по описание на богослужебните книги”. В памет на проф. Христо Кодов. Институт за изкуствознание – БАН, Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, София, 22 юни, 2007; Евхаристиен диалог – благодарение и изповед. Научна богословска конференция „Свидетелство на Църквата и обществените очаквания”, Велико Търново, 2006.

Източник: https://ba.theology-sofia.org/

От този автор:

Каталог