Цена
6 лв.20 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
"Ръководство за изучаване пророческите книги на Стария Завет" (второ поправено и допълнено издание) е своеобразно учебно помагало по библеистика, в което авторът подробно разглежда пророчествата от Стария Завет, анализира предмета на тяхното съдържание, особеностите, исторически сведения, произход и др. Синодално издателство, 1990

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,00 лв.18,00 лв.
Книгата прави изяснителен преглед на апостолските послания и изяснява обстоятелствата около техния произход. Научният труд дава сведения за техните писатели, поводът за написването им, целта, времето и мястото на написване. Направен е екзегетичен анализ на част от тях с обяснения на някои техни стихове.  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

20,00 лв.
"Ръководство за изясняване Четириевангелието и книга Деяния на апостолите" представлява своеобразен учебник, предназначен за учащи словото, студенти и преподаватели. Ръководството има за цел да изтълкува отделните понятия и термини, използвани в Свещеното Писание. В своя труд авторът хронологично разглежда всяко едно Евангелие, като включва
  • исторически сведения за него,
  • произход и отличителен характер,
  • прави подробен съдържателен анализ и сравнително-изяснителен преглед на Четиривангелието и книга Деяния на апостолите.

Онлайн достъп

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

6,30 лв.16,00 лв.
Свещено Писание на Стария Завет
В настоящото "Ръководство по изучаване на Свещеното Писание: старозаветни учителни книги" са разгледани библейските учителни книги Иов, Псалтир, Притчи Соломонови, Еклисиаст, Песен на песните, Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Иисуса, син Сирахов. Ръководството по изучаване на старозаветните учителни книги на Свещеното Писание от Христо Попов е подходящо както за ученици и студенти по богословие, така и за всеки любознателен читател, който би желал да придобие по-задълбочени и подредени знания върху тези библейски книги.

Книжно копие

Отпечатване в книжен формат

13,10 лв.
Зареждане...
Цена
6 лв.20 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства