Евтимий Сапунджиев

Евтимий Сапунджиев

Проф. архим. Евтимий (светско име – Лука Найденов Сапунджиев), български богослов, редовен професор по християнска апологетика и философия в Богословския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, е роден на 25.07.1884, град Копривщица Завършва класното училище в родния си град (1898), Цариградска българска духовна семинария (1904). Монах от същата 1904 г. Завършва Киевската духовна академия (1908-1915). Преподава в Цариградската и Софийска духовни семинарии. Учи в Германия и Швейцария – доктор по философия. Докторската му работа „Произхождението на идеята за чужди преживявания и на нашето естетическо и етическо отношение към тях според учението на Т. Липс за „вчувстването”, е защитена в Берн през 1915 г. Българското издание е публикувано в първия годишник на Богословския факултет през 1923-1924 г. Йеромонах (1915), архимандрит (1917). Издава студията „Как се очертават границите между вярата и разума – научни проблеми в мирогледа на един неокантиански философ (Ото Либман)”, също публикувана в първия годишник на Богословския факултет (1923-1924). Осигурява програмно християнската апологетика като учебна дисциплина, но написва и първите трудове в това отношение: „Задачите на християнската апологетика”, „Въводни мисли и материали по история на религиите”, „Кратък наръчник по християнска апологетика”, „12-те главни научни въпроси за религията и нейната свръхнаучна същина”, „Вяра в разума” (1940). Издава „Писма за дъновизма” (1923), в които критикува идеите на т. нар. Бяло братство. От особен интерес е студията „Недостатъчност на методите на историзма, психологизма и интелектуализма за ориентиране по проблемите на религията” (1929). Първи ректор на Пловдивската духовна семинария, професор в Богословския факултет на Софийския университет, декан на факултета (1924-1925). Активен проповедник, изнася много лекции и беседи. Публикува в сп. „Зов”, „Философски преглед”, „Годишник на Софийския университет, Богословски факултет” и др. Съставител на „Юбилеен сборник по миналото на Копривщица” (в 2 тома, 1926, 1937). За много от произведенията си се подписва само като „Дядо Е.” Автор на редица православни книги за младите, сред които „Свещеният огън и други копривщенски разкази” (изд. Т. Ф. Чипев, София, 1934), следват „Серфимчетата и кръстът” (разкази, 1938), „Златното чекръче” (разкази, 1943) – и двете дело на издателство „Вяра и живот”, Русе. През 1943 г. посмъртно е публикувана в Годишника на Софийския университет (Богословски факултет) студията му „Гнезда на съмнение във вярата”. Умира на 21.11.1943 г. в София, погребан в Копривщица.

От този автор:
Зареждане...
Търсене
×

Уважаеми читатели,

Librum.bg използва функционални „бисквитки“, позволяващи нормалната работа на магазина. За да гарантираме защитата на онлайн плащанията, прилагаме функционални „бисквитки“ на трети страни, каквито се явяват тези на избраната от нас платежна платформа. Събираме анонимизирани аналитични данни посредством инструмент с отворен код и складираме данните на нашия сървър. Тези данни не се споделят с трети страни. Ако продължите да използвате Librum.bg, Вие приемате нашите Общи условия, Политика за поверителност и Политика за използване на „бисквитки“.

Допълнителни „бисквитки“ на трети страни, които използваме, са тези на продуктите на Meta Platforms Inc (Facebook & Messenger), правещи възможна работата на интеграцията с Librum.