Цена
27 лв.27 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Устройство на Църквата
Книгата е опит да се изложи учението на Православната църква относно нейните йерархически служения и устройството, което те изграждат. Служенията са изследвани както през призмата на богословието, отразено в каноните на Църквата, така и в контекста на социалните фактори и дадености на епохата, в които са формирани. Защо е нужно да говорим за автентичност на църковното устройство?
  • За да можем да разпознаваме и днес истинното от неистинното, истинското предание (traditio veritatis) от старинната заблуда (vetustas erroris).
Различаването на духовете (срв. 1 Йоан 4:1) е нужно поради факта, че културните и политическите условия, белязали световната история след раждането на Църквата, са оказвали влияние както върху живота й като цяло, така и върху нейното устройство.

Книжно копие

27,00 лв.
Зареждане...
Цена
27 лв.27 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства