Цена
4 лв.27 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства
Повече
Исторически доказателства
Годишник на духовната академия "Св. Климент Охридски", Том I (XXVII), 1950-1951, Адвентизъм, ч.2 Трудът прилага исторически доказателства, цитати от Библията, с които опровергава основни идеологии и вярвания в движението на адвентистите.  

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

8,20 лв.
Lorem Ipsum

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Единство на църквата от проф. Димитър В. Дюлгеров (продължение от т. VI). В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, том VII (XXXIII), 2, 1957-1958. Трудът обръща внимание на понятия  като:
  • Христова църква
  • Църковник
  • Православна църква и православие
  • Царство Божие.
Авторът характеризира и прави подробен анализ техните значения в контекста на Библията, историята, етимологията и др.  

Онлайн достъп

Абонаментен достъп Либрум

Трудът прави подробен анализ на обществото "Добрия самарянин" като проследява неговото развитие , библейската му обосновка, причини за разделението му,  правилниците за управлението, йерархия, опитите за въздействие върху Св. Синод и др. В: Годишник на Софийския университет"Св. Климент Охридски", Богословски факултет - XIV, 1936-1937  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

11,00 лв.
В студията авторът разглежда концепциите и вероизповеданието на Петдесетното религиозно общество, прави подробен исторически и библейски анализ на движението. Отпечатък от годишника на Софийския университет, Богословски факултет, том IX, 1931-1932 г. - 1 част.  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

9,00 лв.
В: Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, т. VIII (XXXIV), 1, 1958-1959  

Отпечатване в книжен формат

Абонаментен достъп Либрум

4,40 лв.
Догматика
Православното догматическо богословие е наука за вечните, неизменни, богооткровени истини на християнската вяра. Думата „догмат“ означава твърдо, установено определение, истинско и задължително. Учебникът по догматика се преиздава поради изчерпването му и нуждата от него. Книгата е с твърди корици, кожена подвързия и съдържа 414 стр.

Книжно копие

22,00 лв.
Учебникът по мисионерство дава практически насоки за мисионера (свещенослужителя) как да бъде винаги на разположение на вярващите християни и с кроткост и боязън да отговаря на всеки, който има нужда от неговата помощ или съвет. Църковните пастири трябва да умеят:
  • да проповядват словото;
  • да изобличават;
  • да забраняват;
  • да увещават с голямо дълготърпение и поука.

Книжно копие

Абонаментен достъп Либрум

27,00 лв.
Зареждане...
Цена
4 лв.27 лв.
Категории
Повече
Тематика
Повече
Автор
Повече
Издателства