Дилян Николчев

Проф. дн Дилян Николчев е изследовател в областта на църковното право и устройство и управление на БПЦ. Роден на 18 март 1961 г. в гр. Плевен. Завършва Богословие в ДА „Св. Климент Охридски“ (1986). Учи Римско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1996–98) и правни науки в ЮЗУ. Специализира в Института за изучаване на източните църкви в гр. Регенсбург, Германия (2002). Хоноруван асистент в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1994); асистент (1995); ст. асистент (1997); гл. асистент (2000); доктор (2015) с дисертационен труд „Екзрах Стефан в разработките на Държавна сигурност преди и след 9 септември 1944 г. /историко-канонично изследване/“; доцент (2006) с хабилитационен труд „Брак, развод и последващ брак в православната църква. Канонично изследване“. Ръководител на Катедра по практическо богословие (2007); председател на Общото събрание на БФ (2007–11; 2015 – до днес); технически редактор и литературен сътрудник в Синодално издателство; член и главен редактор на редакторската колегия на сп. „Богословска мисъл“; член на СУБ. Награда от СУБ за принос в науката (2009).

Източник: https://diljannikolchev.wordpress.com/

Източник фотография: Православие.БГ

От този автор:

Каталог